Ocena formalna wniosków Działaj Lokalnie - SPDiM

SPDiM.pl
SPDiM.pl
tel: 510 211 940
tel: 500 227 829

facebook
SPDiM.pl
SPDiM.pl
e-mail: kierod@op.pl
e-mail: spdimrn@gmail.com
SPDiM.pl
Przejdź do treści
Ocena formalna wniosków „Działaj Lokalnie/Wspólne Podwórko 2021”

Drodzy Grantobiorcy! Poniżej prezentujemy listę wniosków złożonych w ramach programu Działaj Lokalnie/Wspólne Podwórko 2021, które przeszły pozytywnie ocenę formalną, a tym samym zakwalifikowały się do oceny merytorycznej. Do Ośrodka Działaj Lokalnie /Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży wpłynęło 51 wniosków konkursowych, które przeszły pozytywnie ocenę formalną i zostały skierowane do oceny merytorycznej do Lokalnej Komisji Grantowej. Wyniki oceny merytorycznej zostaną ogłoszone 30 czerwca 2021 r.

Serdecznie dziękujemy Państwu za aktywność i ciekawe pomysły na generowanie DOBRA WSPÓLNEGO!

W pracach komisji udział weźmie 5 osób reprezentujących różne środowiska i różnych partnerów konkursu. Każda z tych osób będzie miała za zadanie ocenić projekty pod kątem innowacyjności pomysłu, pożyteczności, trafności zdiagnozowanych problemów, zaangażowania i współpracy mieszkańców w ich realizację oraz adekwatności zaproponowanych działań do założonego celu. Maksymalnie każdy projekt może uzyskać 45 punktów. Zgodnie z regulaminem, decyzja Komisji Lokalnej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
Telefon:
Alina Kierod - prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży, koordynator "Działaj Lokalnie" - 510 211 940
Stanisław Kierod - koordynator FIO Warmia Mazury Lokalnie, organizator wypoczynku letniego i zimowego - 500 227 829

DANE ADRESOWE:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
     ul. Kolejowa 2B,
                    12-220 Ruciane Nida    
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
KRS: 0000235436
Regon: 280036529
NIP: 8491518666
nr konta: 73 9364 0000 2001 0005 1783 0001
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Wróć do spisu treści