Działaj Lokalnie 2012. Ogłoszony - SPDiM

SPDiM.pl
SPDiM.pl
tel: 510 211 940
tel: 500 227 829

facebook
SPDiM.pl
SPDiM.pl
e-mail: kierod@op.pl
e-mail: spdimrn@gmail.com
SPDiM.pl
Przejdź do treści
Z przyjemnością informujemy, iż z dniem 16 marca 2012 r. rusza nabór do kolejnego konkursu w ramach Programu „Działaj Lokalnie VII”. Wnioski można składać do 16 kwietnia 2012 r.
Termin realizacji projektów: 1.05.2012 – 31.10.2012r.

REGULAMIN
WNIOSEK
BUDŻET (arkusz kalkulacyjny)

Już po raz trzeci lokalni działacze powiatu piskiego i mrągowskiego będą mogli pozyskać pieniądze na swoje działania w ramachProgramu "Działaj Lokalnie" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży. W VII edycji Programu „Działaj Lokalnie" wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.
Od tego roku Stowarzyszenie wprowadziło trzecią formę dofinansowania tzw. Inicjatywę „Działaj Lokalnie".

Program adresowany jest do:
o    organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną (tj. fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych zarejestrowanych w ewidencji Starosty Powiatowego
o    grup nieformalnych (w tym także oddziałów terenowych organizacji nieposiadających osobowości prawnej), w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej) lub jedna z następujących instytucji publicznych: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej. Instytucje te muszą posiadać osobowość prawną lub dysponować stosownym pełnomocnictwem od organu, któremu podlegają, do reprezentowania go w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań, podpisanie umowy oraz rozliczenie projektu.
o    grup nieformalnych, występujących z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa DL.

Do konkursu nie mogą przystąpić fundacje skarbu państwa i ich oddziały, spółdzielnie socjalne i mieszkaniowe oraz stowarzyszenia samorządów lokalnych, Lokalne Grupy Działania i Lokalne Grupy Rybackie, Lokalnych Organizacji Turystycznych (działających na podstawie Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej i w oparciu o ustawę prawo o stowarzyszeniach, zgodnie z Art. 4. ustawy o POT) oraz związków stowarzyszeń, parafie kościelne.
W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje które:
- mają siedzibę w gminach: Ruciane-Nida, Pisz, Orzysz, Biała Piska, Mikołajki, Piecki
- planują prowadzić działania na terenie jednej z wymienionych gmin.

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:
- zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
- wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
- mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
- przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności
- będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
- będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne - naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

Wniosek w wersji papierowej (data stempla pocztowego) i elektronicznej (do 16.04.2012r.) powinny dotrzeć do siedziby OŚRODKA „DZIAŁAJ LOKALNIE” do dnia 16 kwietnia 2012 roku na adres:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
ul. Polna 2, 12-221 Ruciane-Nida

Decyduje data stempla pocztowego.
i na adres e-mail: spdimrn@gmail.com

UWAGA! Jeśli ktoś z Państwa zdecyduje się dostarczyć wniosek osobiście należy to zrobić w godzinach pracy biura.

Dodatkowe informacje na temat konkursu realizowanego w ramach Programu „Działaj Lokalnie VII” znajdą Państwo w REGULAMINIE

Można się z nami skontaktować:
- osobiście w biurze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży, ul. Kolejowa 2B, 12-220 Ruciane-Nida
- e-mailowo kierod@op.pl lub spdimrn@gmail.com
- telefonicznie pod numerem: 510 211 940 i 500 227 829

Stowarzyszenie przewiduje również organizację szkoleń dla potencjalnych grantobiorców. O szczegółach będziemy informować na bieżąco na naszej stronie.

Organizacje oraz grupy nieformalne, które poszukują inspiracji do działania, mogą skorzystać z doświadczeń innych. Wszystkie dotychczas dofinansowane inicjatywy opisane są na stronie www.dzialajlokalnie.pl

Przed przystąpieniem do pisania projektu oraz wypełniania wniosku prosimy o dokładne zapoznanie się z REGULAMINEM konkursu, w którym znajdą Państwo szczegółowe informacje, jak również w części IV NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do aplikowania wniosków.

Telefon:
Alina Kierod - prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży, koordynator "Działaj Lokalnie" - 510 211 940
Stanisław Kierod - koordynator FIO Warmia Mazury Lokalnie, organizator wypoczynku letniego i zimowego - 500 227 829

DANE ADRESOWE:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
     ul. Kolejowa 2B,
                    12-220 Ruciane Nida    
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
KRS: 0000235436
Regon: 280036529
NIP: 8491518666
nr konta: 73 9364 0000 2001 0005 1783 0001
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Wróć do spisu treści