spotkanie regionalne ośrodków DL - SPDiM

SPDiM.pl
SPDiM.pl
tel: 510 211 940
tel: 500 227 829

facebook
SPDiM.pl
SPDiM.pl
e-mail: kierod@op.pl
e-mail: spdimrn@gmail.com
SPDiM.pl
Przejdź do treści
SPOTKANIE REGIONALNE OŚRODKÓW DZIAŁAJ LOKALNIE
Z WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO I PODLASKIEGO
W RUCIANEM- NIDZIE.

W dniach 12-13 czerwca br.  w centrum Puszczy Piskiej odbyło się spotkanie regionalne Ośrodków Działaj Lokalnie z województwa warmińsko- mazurskiego i podlaskiego, które zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z siedzibą w Rucianem- Nidzie. Spotkania regionalne ODL-i miało na celu pogłębienie wiedzy z zakresu realizacji programu „Działaj Lokalnie”. Tematem przewodnim spotkania były  mi. praktyczne aspekty ochrony danych osobowych,  dobre praktyki pozyskiwania wkładu własnego do programu, współpraca w przyszłości ODL-i z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce oraz wyzwania rozwojowe ODL-i z województwa warmińsko- mazurskiego  w związku z realizacją  Programu „Warmia Mazury Lokalnie”.   

W Rucianem- Nidzie w Hotelu Nidzkim spotkały się  następujące ODL-e:

FUNDACJA „SOKÓLSKI FUNDUSZ LOKALNY”

STOWARZYSZENIE SAMORZĄDÓW EUROREGIONU PUSZCZA BIAŁOWIESKA

EŁCKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNYCH „STOPA”

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „WARMIŃSKI ZAKĄTEK”

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE „POŁUDNIOWA WARMIA”

STOWARZYSZENIE „PRZYSTAŃ”

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY.

Gościnnie, na zaproszenie wszystkich ODL-i zaszczyciło nas swoją obecnością  STOWARZYSZENIE ŁĄCZY NAS KANAŁ ELBLĄSKI LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA.

AKADEMIĘ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE reprezentował Paweł Zań, koordynator programu „Działaj Lokalnie” na cały kraj.

W spotkaniu regionalnym uczestniczył też Wicestarosta Powiatu Piskiego, Marek Wysocki, Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane- Nida, Piotr Ryszard Feliński wraz z Sekretarz Miasta i Gminy Danutą Kowalewską, Skarbniczką  Wiolettą Jaworską- Bastek, Kierowniczką Referatu Księgowości, Ewą Kozicką.

Spotkanie regionalne zostało rozpoczęte krótkim wykładem i  prezentacją  na temat RODO. Po burzliwej dyskusji o praktycznych aspektów ochrony danych osobowych, został poruszony temat regrantingu i innych sposobów pozyskiwania środków na działania lokalne. W tej kwestii zabrali głos zaproszeni goście - samorządowcy, którzy podkreślili, iż współpraca samorządów z Ośrodkami Działaj Lokalnie jest bardzo ważna, prowadzi do rozwoju małych społeczności lokalnych. Kulminacyjnym punktem pierwszego dnia naszego „obradowania” były dobre praktyki, czyli spotkanie teatralne „Przy stoliku” w wykonaniu Międzypokoleniowego Teatru Legend Mazurskich, który powstał w 2010 roku w ramach Programu Lokalne Partnerstwa PAFW, „Mazurskiego Inkubatora Tradycji Regionu”. Zachwyt wzbudziło też  opowiadanie koordynatorki projektu „Wojnowo fotografią stoi” o działaniach realizowanym w ramach  Działaj Lokalnie 2018. Drugi dzień spotkania regionalnego rozpoczęliśmy zwiedzaniem Wojnowa,  jednej z najbardziej malowniczych miejscowości na Mazurach, nad Jeziorem Duś , gdzie znajduje się  zespół klasztorny zbudowany w połowie XIX wieku. Przechodząc przez wioskę mogliśmy podziwiać wystawę fotografii na płotach przygotowaną wspólnie z mieszkańcami wsi,  przez Klub Fotografii Prasowej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Spotkanie zakończyło się dyskusją na temat przyszłej współpracy ODL-i z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie i za przemiłą atmosferę. Mamy nadzieję, iż wypracowane wspólnie wnioski zaowocują i otworzą przestrzeń do dalszego rozwoju.  

 Wizytę studyjną dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Telefon:
Alina Kierod - prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży, koordynator "Działaj Lokalnie" - 510 211 940
Stanisław Kierod - koordynator FIO Warmia Mazury Lokalnie, organizator wypoczynku letniego i zimowego - 500 227 829

DANE ADRESOWE:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
     ul. Kolejowa 2B,
                    12-220 Ruciane Nida    
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
KRS: 0000235436
Regon: 280036529
NIP: 8491518666
nr konta: 73 9364 0000 2001 0005 1783 0001
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Wróć do spisu treści