Ogłoszenie Konkursu Grantowego - SPDiM

SPDiM.pl
SPDiM.pl
tel: 510 211 940
tel: 500 227 829

facebook
SPDiM.pl
SPDiM.pl
e-mail: kierod@op.pl
e-mail: spdimrn@gmail.com
SPDiM.pl
Przejdź do treści

OGŁOSZENIE KONKURSU GRANTOWEGO
„DZIAŁAJ LOKALNIE 2020”

 
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży/ Ośrodek Działaj Lokalnie z siedzibą w Rucianem- Nidzie we współpracy z Burmistrzem Pisza, Białej Piskiej, Rucianego – Nidy oraz Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach Programu "Działaj Lokalnie 2020" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, w terminie: od 5 maja do 15 czerwca 2020 roku.
 
W ramach Programu „Działaj Lokalnie 2020” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego.
 
Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych z gmin: Ruciane- Nida, Orzysz, Biała Piska, Pisz, Mikołajki, Piecki, Mrągowo, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.
 
W ramach konkursu przewidziane jest przyznanie dotacji na projekty, realizowane przez organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, które:
 
1) zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
2) wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
3) mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty   i rozsądne koszty realizacji, przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
4) będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
5) będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.
6) przewidują działania zmniejszające negatywne skutki epidemii. Negatywne skutki mogą dotyczyć różnych obszarów, np. edukacji, sportu, kultury, zdrowia, aktywności społecznej. Mogą też dotyczyć różnych form społecznego zaangażowania, np.: konieczność zastąpienia działań edukacyjnych ze świata realnego, przeniesienia ich do przestrzeni online.
7) będą finansowane działania akcyjne i jednorazowe, ale wyłącznie zmniejszające negatywne skutki epidemii
 
Termin składania wniosków: od 5 maja 2020 r. do 15 czerwca 2020 r.
 
Czas trwania projektu: min. 3 miesiące – max. 6 miesięcy. Dopuszcza się realizację specjalnych projektów, trwających minimum miesiąc, o ile dotyczą one wyłącznie walki z epidemią.
 
Łączna pula przeznaczona na granty: 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy).
 
Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu: 6 000 zł
 
Okres realizacji projektu: od 1 lipca do 31 grudnia 2020 r.
 
Uwaga zmiana regulaminu konkursu grantowego Działaj Lokalnie:
 
Zmiany dotyczą:
 
Rozdziału V. SPOSÓB WYŁANIANIA GRANTOBIORCÓW,
 
punkt 1., podpunkt 5) - dodano zapis: Dopuszcza się realizację specjalnych projektów, trwających minimum miesiąc, o ile dotyczą one wyłącznie walki z epidemią.
 
Rozdziału V. SPOSÓB WYŁANIANIA GRANTOBIORCÓW,
 
punkt 1., podpunkt 8) - dodano zapis: wymaganie pozyskania wkładu finansowego
 
nie dotyczy Inicjatywy Działaj Lokalnie i w 2020 roku projektów służących walce z epidemią
 
lub przeciwdziałaniu negatywnym skutkom epidemii.
 
Wnioski należy składać wyłącznie za pośrednictwem GENERATORA WNIOSKÓW, który dostępny jest  na stronie www.spdim.pl, oraz www.system.dzialajlokalnie.pl,
 
W konkursie nie należy składać wersji papierowych wniosku. Data złożenia wniosku jest jednoznaczna z datą złożenia go w generatorze.
 
Dane kontaktowe:
 
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży/Ośrodek Działaj Lokalnej, ul. Kolejowa 2B, tel. 510211940, e-mail: kierod@op.pl, spdimrn@gmail.com, paulina54@interia.edu,
 
Konsultacje indywidualne po uzgodnieniu telefonicznym bądź e-mail.
 
Dokumenty konkursowe w ramach Konkursu „Działaj Lokalnie” 2020
 
Pliki do pobrania:
   
                                               
 
 
 
Dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.
 
Telefon:
Alina Kierod - prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży, koordynator "Działaj Lokalnie" - 510 211 940
Stanisław Kierod - koordynator FIO Warmia Mazury Lokalnie, organizator wypoczynku letniego i zimowego - 500 227 829

DANE ADRESOWE:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
     ul. Kolejowa 2B,
                    12-220 Ruciane Nida    
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
KRS: 0000235436
Regon: 280036529
NIP: 8491518666
nr konta: 73 9364 0000 2001 0005 1783 0001
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Wróć do spisu treści