Ogłoszenie DL Biała Piska - SPDiM

SPDiM.pl
SPDiM.pl
tel: 510 211 940
tel: 500 227 829

facebook
SPDiM.pl
SPDiM.pl
e-mail: kierod@op.pl
e-mail: spdimrn@gmail.com
SPDiM.pl
Przejdź do treści
OŚRODEK DZIAŁAJ LOKALNIE – STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY Z SIEDZIBĄ W RUCIANEM- NIDZIE OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW NA
 
 
KONKURS DZIAŁAJ LOKALNIE 2019
NA TERENIE GMINY BIAŁA PISKA
 
W RAMACH ZADANIA "KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO"
 
Program Działaj Lokalnie wspiera projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Konkurs jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych, oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

Wnioski można składać tylko w generatorze wniosków od 11 czerwca do 30 czerwca 2019 r. do godz. 23.59.

Pula środków przeznaczona na granty wynosi 13 300 PLN – pula środków może ulec zmianie

Konkurs adresowany jest do:

-organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną,

-grup nieformalnych, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa lub jedna z następujących instytucji publicznych: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej, itp.

-grupy nieformalnych, występujących z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa DL (tylko po wcześniejszym uzgodnieniu ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży/ Ośrodkiem Działaj Lokalnie).

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW: wnioski będzie można składać WYŁĄCZNIE ZA POMOCĄ GENERATORA WNIOSKÓW, który dostępny jest na www.spdim.pl, poprzez www.system.dzialajlokalnie.pl, .

Wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i grupy nieformalne zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową.

HARMONOGRAM KONKURSU:

– przyjmowanie wniosków – od 11 czerwca do 30 czerwca 2019 r. do godz. 23.59 poprzez generator wniosków

– ocena wniosków i ogłoszenie wyników konkursu– do 10 lipca 2019 r.

– realizacja maksymalnie 6 miesięcznych projektów lokalnych – pomiędzy 11 czerwca do 15 grudnia 2019 r.

Zachęcamy do konsultacji wniosków.

Dodatkowych informacji na temat konkursu Działaj Lokalnie 2019 udzielają:  

Alina Kierod – koordynatorka Programu „Działaj Lokalnie”, kierod@op.pl,  tel. 510211940
Stanisław Kierod-  animator/doradca, specjalistka ds. rozliczeń, spdimrn@gmail.com, tel. 500 227 829

Biuro: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży, ul. Kolejowa 2 B, 12-220 Ruciane- Nida

Pliki do pobrania:


SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Telefon:
Alina Kierod - prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży, koordynator "Działaj Lokalnie" - 510 211 940
Stanisław Kierod - koordynator FIO Warmia Mazury Lokalnie, organizator wypoczynku letniego i zimowego - 500 227 829

DANE ADRESOWE:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
     ul. Kolejowa 2B,
                    12-220 Ruciane Nida    
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
KRS: 0000235436
Regon: 280036529
NIP: 8491518666
nr konta: 73 9364 0000 2001 0005 1783 0001
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Wróć do spisu treści