DL wspolne podworko - SPDiM

SPDiM.pl
SPDiM.pl
tel: 510 211 940
tel: 500 227 829

facebook
SPDiM.pl
SPDiM.pl
e-mail: kierod@op.pl
e-mail: spdimrn@gmail.com
SPDiM.pl
Przejdź do treści
STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY Z SIEDZIBĄ W RUCIANEM- NIDZIE
WRAZ Z BURMISTRZEM ORZYSZA
OGŁASZAJĄ  NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DO LOKALNEGO KONKURSU GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU
„WSPÓLNE PODWÓRKO 2021”
 
W IV edycji Programu uzupełniającego „Wspólne Podwórko” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. O dotacje mogą ubiegać się organizacje i grupy nieformalne mające siedzibę na terenie gminy Orzysz i które realizować będą projekty zakładające współdziałanie mieszkańców o charakterze dobra wspólnego, przewidują przeprowadzenie działań obywatelskich na rzecz poprawy jakości środowiska zamieszkania, animowania budowy kapitału społecznego, poprzez wspólne projektowanie i przyjmowanie odpowiedzialności za przestrzeń sąsiedzką, tworzenie i organizowanie nowych miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie gminy Orzysz.

Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu 5000,00 zł, minimalna kwota 1000,00 zł. Wymagany jest wkład własny realizatora projektu w wysokości  co najmniej 10% wartości projektu.

PROGRAM ADRESOWANY JEST DO:

-organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną,
-grup nieformalnych, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa lub jedna z następujących instytucji publicznych: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej, itp.
-grup nieformalnych, występujących z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa DL (tylko po wcześniejszym uzgodnieniu ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży/ Ośrodkiem Działaj Lokalnie).

TERMIN UZUPEŁNIAJĄCY NABORU WNIOSKÓW:  od 20 lipca 2021 r. do 10 sierpnia 2021 r.

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW: wnioski będzie można składać WYŁĄCZNIE w formie papierowej.

Wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i grupy nieformalne zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową.

HARMONOGRAM KONKURSU:
– przyjmowanie wniosków – od 20 lipca do 10 sierpnia 2021 r. wyłącznie w formie papierowej
– ocena wniosków i ogłoszenie wyników konkursu– do 20 sierpnia 2021 r.
– realizacja maksymalnie 6 miesięcznych projektów lokalnych – pomiędzy 20.07.2021 r.  do 15 grudnia 2021 r. ((projekty będzie można realizować od 20.06.2021, czyli przed ogłoszeniem wyników konkursu, wyłącznie na własna odpowiedzialność).

ZACHĘCAMY DO KONSULTACJ

I WNIOSKÓW.Dodatkowych informacji na temat konkursu  „Wspólne Podwórko 2021” udzielają:
Alina Kierod- koordynator „Działaj Lokalnie”, tel. 510211940, e-mail. kierod@op.pl,
Paulina Jankowska - obsługa projektu, 514703355, e- mail: paulina54@interia.eu,

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży, tel.510 211 940, spdimrn@gmail.com ul. Kolejowa 2B, 12-220 Ruciane- Nida, godziny przyjęć od  9:00 do 14:00

Dokumentacja konkursowa:
2.      Regulamin konkursu
3.      Karta oceny wniosku
Telefon:
Alina Kierod - prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży, koordynator "Działaj Lokalnie" - 510 211 940
Stanisław Kierod - koordynator FIO Warmia Mazury Lokalnie, organizator wypoczynku letniego i zimowego - 500 227 829

DANE ADRESOWE:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
     ul. Kolejowa 2B,
                    12-220 Ruciane Nida    
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
KRS: 0000235436
Regon: 280036529
NIP: 8491518666
nr konta: 73 9364 0000 2001 0005 1783 0001
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Wróć do spisu treści