Orzyskie Zadziałaj Lokalnie 2018 - SPDiM

SPDiM.pl
SPDiM.pl
tel: 510 211 940
tel: 500 227 829

facebook
SPDiM.pl
SPDiM.pl
e-mail: kierod@op.pl
e-mail: spdimrn@gmail.com
SPDiM.pl
Przejdź do treści
„ORZYSKIE ZADZIAŁAJ LOKALNIE 2018”
 
Zaproszenie
 
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży/Ośrodek Działaj Lokalnie wraz z Burmistrzem Orzysza serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców Orzysza i okolic, a szczególnie realizatorów projektów „Działaj Lokalnie 2018” i „Wspólne Podwórko 2018” na Konferencję „Orzyskie Zadziałaj Lokalnie 2018”, które odbędzie się 10 października 2018 r. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Orzyszu, ul. Osiedle Robotnicze 11a. Początek godzina 17.00.
 
W programie:
 
- prezentacja Programu „Wspólne Podwórko ” i „Działaj Lokalnie”
- relacje z tegorocznych projektów (krótkie prezentacje multimedialne)
- omówienie sprawozdań końcowych z projektów
- dyskusja i zapytania uczestników konferencji.
 
 
Małe granty udzielane lokalnym, małym organizacjom i grupom nieformalnym, to świetny instrument rozwoju lokalnych społeczności.
 
Programy „Wspólne Podwórko ” i „Działaj Lokalnie” dofinansowano ze środków zadania publicznego Gminy Orzysz w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej w 2018.
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Telefon:
Alina Kierod - prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży, koordynator "Działaj Lokalnie" - 510 211 940
Stanisław Kierod - koordynator FIO Warmia Mazury Lokalnie, organizator wypoczynku letniego i zimowego - 500 227 829

DANE ADRESOWE:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
     ul. Kolejowa 2B,
                    12-220 Ruciane Nida    
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
KRS: 0000235436
Regon: 280036529
NIP: 8491518666
nr konta: 73 9364 0000 2001 0005 1783 0001
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Wróć do spisu treści