PPD- Zajecia z jezyka Polskiego - SPDiM

SPDiM.pl
SPDiM.pl
tel: 510 211 940
tel: 500 227 829

facebook
SPDiM.pl
SPDiM.pl
e-mail: kierod@op.pl
e-mail: spdimrn@gmail.com
SPDiM.pl
Przejdź do treści
ZAJĘCIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA ZAMIESZKUJĄCYCH
 W RUCIANEM- NIDA I W PISZU OBYWATELI UKRAINY.

„PRZESTRZEŃ PRZYJAZNA DZIECIOM”
 Простір дружній до дітей
 
 
Pierwsze warsztaty językowe dla dorosłych w ramach „Przestrzeni Przyjaznej Dzieciom” już za nami. Od początku  czerwca 2022 r. w Rucianem- Nidzie i w Piszu, prowadzone są zajęcia językowe dla gości z Ukrainy. Rozpoczęliśmy od kursu podstaw języka polskiego w wymiarze, na początek, 28 godzin dla 2 grup. Program zajęć  koncentruje się na nauce mówienia i rozumienia, praktycznym wykorzystaniu języka polskiego w kontekście pracy zawodowej i jest dostosowany do indywidualnych umiejętności uczestniczek, zweryfikowanych podczas testu na pierwszych zajęciach. Kursy odbywał się w wymiarze 3 godzin dziennie w grupach 10 osobowych, z lektorem języka polskiego i były.
 
Założeniem kursu jest przekazanie niezbędnych podstaw języka polskiego, pozwalającego na lepszą orientację w przestrzeni społeczno-gospodarczej, wyposażenie w umiejętności rozumienie podstawowych zwrotów dotyczących podejmowania zatrudnienia (formalnych aspektów zawierania umów o pracę, negocjacji wysokości wynagrodzenia, prezentacji swojej osoby podczas rozmów o pracę, poszukiwania pracy na portalach informacyjnych). Zajęcia w istotnym stopniu przyczynią się do przełamania bariery językowej, która uwidacznia się dodatkowo w obliczu trudnej sytuacji, w jakiej znalazły się kobiety. Kursy będą stanowić kolejny istotny element w budowaniu ścieżki aktywizacji społeczno-zawodowej uczestniczek projektu. Uczestnikami kursu były szczególnie kobiety.


 „Warsztaty językowe  realizowane są w ramach Inicjatywy Przestrzeń Przyjazna Dzieciom finansowanej przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy Norweskich i EOG. Inicjatywa realizowana jest przez Polską Misję Medyczną wraz z lokalnymi partnerami w 8 lokalizacjach w Polsce."
Telefon:
Alina Kierod - prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży, koordynator "Działaj Lokalnie" - 510 211 940
Stanisław Kierod - koordynator FIO Warmia Mazury Lokalnie, organizator wypoczynku letniego i zimowego - 500 227 829

DANE ADRESOWE:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
     ul. Kolejowa 2B,
                    12-220 Ruciane Nida    
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
KRS: 0000235436
Regon: 280036529
NIP: 8491518666
nr konta: 73 9364 0000 2001 0005 1783 0001
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Wróć do spisu treści