Wyniki ankiety - SPDiM

SPDiM.pl
SPDiM.pl
tel: 510 211 940
tel: 500 227 829

facebook
SPDiM.pl
SPDiM.pl
e-mail: kierod@op.pl
e-mail: spdimrn@gmail.com
SPDiM.pl
Przejdź do treści
„PRZESTRZEŃ PRZYJAZNA DZIECIOM”
Простір дружній до дітей
 
WYNIKI ANKIETY ZE SPOTKANIA DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY
 
W dniu 20.06.2022 r. zostało zorganizowane w świetlicy Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży spotkanie w sprawie nauki języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie naszej gminy. Z naszego zaproszenia skorzystało ok. 32 osoby,  w tym najmłodsi, dla których zapewniliśmy wspaniałą zabawę połączoną z animacją. W trakcie spotkania zostały również przeprowadzone badania ankietowe. Oprócz pytań demograficznych, w ankietach znalazły się jeszcze tematy takie jak:  znajomość języka polskiego oraz innych języków, chęć podjęcia pracy w Polsce czy zainteresowanie uczestnictwem w zajęciach języka polskiego.
 
Znajomość j. polskiego: tak: 23,8, nie 76,2%                                        
     
Wyniki przeprowadzonych badań, na reprezentatywnej grupie 32 osób, stanowią źródło podstawowej wiedzy na temat sytuacji życiowej naszych uchodźców. Znaczna część z nich ma wykształcenie wyższe.


Wśród wymienianych zawodów jakie do tej pory wykonywali znalazły się: księgowa, farmaceutka, czy fizjoterapeutka. Badane osoby wskazały jednak, że są gotowe na podjęcie pracy innej niż ta w zawodzie.


   
Większość z badanych ma dzieci, w tym nieco ponad połowa powyżej 7 roku życia. Dla wielu z tych osób problemem jest bariera językowa, poczucie braku perspektyw oraz trudności w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości. Ogromna część chciałaby się doskonalić lub poznać nasz język, znaleźć pracę, zapewnić opiekę młodszym dzieciom oraz zdobywać nowe kwalifikacje. Wśród warsztatów/zajęć, z jakich chcieliby skorzystać, szczególnie wymieniane były kursy językowe, zajęcia sportowo- relaksacyjne, zumba, fitness, warsztaty kulinarne i rękodzieła artystycznego.


„Ankieta została przeprowadzona w ramach Inicjatywy Przestrzeń Przyjazna Dzieciom finansowanej przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy Norweskich i EOG. Inicjatywa realizowana jest przez Polską Misję Medyczną wraz z lokalnymi partnerami w 8 lokalizacjach w Polsce."
Telefon:
Alina Kierod - prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży, koordynator "Działaj Lokalnie" - 510 211 940
Stanisław Kierod - koordynator FIO Warmia Mazury Lokalnie, organizator wypoczynku letniego i zimowego - 500 227 829

DANE ADRESOWE:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
     ul. Kolejowa 2B,
                    12-220 Ruciane Nida    
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
KRS: 0000235436
Regon: 280036529
NIP: 8491518666
nr konta: 73 9364 0000 2001 0005 1783 0001
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Wróć do spisu treści