„Warmia Mazury Lokalnie III” spotkanie konsultacyjno-informacyjne - SPDiM

SPDiM.pl
SPDiM.pl
tel: 510 211 940
tel: 500 227 829

facebook
SPDiM.pl
SPDiM.pl
e-mail: kierod@op.pl
e-mail: spdimrn@gmail.com
SPDiM.pl
Przejdź do treści
Zapraszamy na spotkanie konsultacyjno-informacyjne dotyczące konkursu FIO „Warmia Mazury Lokalnie III”.
 
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z siedzibą w Rucianem- Nidzie  serdecznie zaprasza dnia 07. 08. 2018 r. na godzinę 15.00 do siedziby Stowarzyszenia mieszczącego się w Rucianem- Nidzie, ul. Kolejowa 2B na spotkanie informacyjne dotyczące zasad przygotowania wniosków na inicjatywy oddolne, wsparcie grup samopomocowych i rozwój organizacji. Młode organizacje pozarządowe, obywatelskie grupy nieformalne i samopomocowe z terenu województwa warmińsko- mazurskiego mogą ubiegać się o mikrodotacje od 2 000 do 5000 złotych. W tym roku budżet konkursu wynosi Łączna pula przeznaczona na mikrodotacje w 2018 roku wynosi:
 
1.  82 000,00 złotych - dofinansowanie Młodych Organizacji Pozarządowych
 
2. 192 250,00 złotych - dofinansowanie lokalnych przedsięwzięć realizowanych przez grupy nieformalne i samopomocowe.
 
Konkurs adresowany jest do młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie mikrodotacji na projekty, które:
 
1. Zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego.
 
2.  Wynikają z konkretnych potrzeb lub problemów danej społeczności.
 
3.  Mają jasno określony cel.
 
4.  Mają dobrze zaplanowane działania.
 
5.  Mają rozsądne koszty realizacji.o
 
6.  Przewidują działania skierowane do określonej grupy odbiorców, ale wychodzą w swoich działaniach lub dotykają pośrednio (za sprawą rezultatów lub wpływu) całych społeczności.
 
7.  Są realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych.
 
8.  Umiejętnie i w sposób przemyślany angażują zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.
 
9.  Mają potencjał do zapoczątkowania trwałej zmiany w społeczności lokalnej.
 
PRZYPOMINAMY !
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW od 13 lipca 2018 roku do 12 sierpnia 2018 roku.
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Telefon:
Alina Kierod - prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży, koordynator "Działaj Lokalnie" - 510 211 940
Stanisław Kierod - koordynator FIO Warmia Mazury Lokalnie, organizator wypoczynku letniego i zimowego - 500 227 829

DANE ADRESOWE:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
     ul. Kolejowa 2B,
                    12-220 Ruciane Nida    
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
KRS: 0000235436
Regon: 280036529
NIP: 8491518666
nr konta: 73 9364 0000 2001 0005 1783 0001
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Wróć do spisu treści