Co słychać w projektach FIO 2017? - SPDiM

SPDiM.pl
SPDiM.pl
tel: 510 211 940
tel: 500 227 829

facebook
SPDiM.pl
SPDiM.pl
e-mail: kierod@op.pl
e-mail: spdimrn@gmail.com
SPDiM.pl
Przejdź do treści
Co słychać w projektach FIO 2017?

 
 
1.

 
 
Tytuł: Czy nauka może być fajna? -Przedszkolaki poznają florę i faunę Mazur
 
Nazwa realizatora: Grupa Nieformalna Eko -Rodzice
 
Czas trwania projektu: 01.04.2017 – 30.09.2017 r.
 
Miejsce realizacji projektu: Orzysz
 
Opis:
 
„Czy nauka może być fajna? -Przedszkolaki poznają florę i faunę Mazur” to projekt skierowany do grupy dzieci z Przedszkola „Niezapominajka” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Orzyszu. Realizacja projektu jest wyjściem na przeciw potrzebie wczesnej edukacji ekologicznej dzieci. Już od przedszkola chcemy uzmysłowić najmłodszym mieszkańcom gminy, dlaczego i w jaki sposób, musimy dbać o tajemniczy i fascynujący świat przyrody. Głównym celem projektu jest przybliżenie dzieciom świata przyrody, poprzez poznawanie go dostrzegania jego piękna, kształtowanie mądrego i umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą, rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności o środowisko przyrodnicze. Dobrem wspólnym, które chcemy rozwijać dzięki realizacji projektu jest wzrost poziom edukacji wśród dzieci w wieku przedszkolnym, poprzez urozmaicone zajęcia edukacyjne, oraz poprawa stanu środowiska przyrodniczego, poprzez wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców. W ramach realizacji projektu dzieci wzięły udział w akcji "Sprzątania świata". Spacer po lesie został połączony ze zbiórką przydrożnych śmieci. Kolejnym działaniem było spotkanie edukacyjne dla rodziców, którym zostały przekazane materiały edukacyjne do samodzielnej pracy w domu, oraz wyjaśnione założenia projektu. Dzieci biorą także udział w zajęciach edukacyjnych na temat zwierząt żyjących w lesie i jeziorach, roślin, zagrożonych gatunków –poprzez gry i zabawy tj. układanie puzzli, zabawy z maskami zwierząt, kolorowanie obrazków. Przeprowadzona została także rozmowa z leśnikiem na temat odpowiedniego zachowania w lesie, flory i fauny oraz zagrożeń występujących w naszych lasach. Dzieci poznały również tropy zwierząt żyjących w lesie. Ogłoszony został także konkurs plastyczny pt."Przyrodzie i zwierzętom w lesie śmieci się nie niesie!". Najważniejszym działaniem projektu, które zrealizowaliśmy, był wyjazd do safari w Okrągłym z okazji Dania Dziecka. Dzieci miały możliwość na żywo zobaczyć zwierzęta, nakarmić je, pogłaskać. Wzięły też udział w grach i zabawach na temat zwierząt, oraz skorzystały z zabawy w Parku Rozrywki BAJDOCJA. W ramach projektu przewidziane jest jeszcze spotkanie podsumowujące.

 
 
Kwota projektu (zł): 5.190,00
 
Kwota dotacji (zł): 4.000,00
 
Wkład własny (zł): 1.190,00
 
  2.   
            
 
 
Tytuł: Wspólne działanie – wspólna przestrzeń.
 
Czas trwania projektu:
 
17 czerwca – 1 październik 2017 r.
 
Miejsce realizacji projektu:
 
Spytkowo gm. Giżycko
 
 
Opis:
 
Aktywni i kreatywni członkowie Stowarzyszenia Aktywne Spytkowo przy wsparciu
 
z programu mikrodotacji ,,Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie 2” dofinansowanego przez MRPiPS w ramach FIO.
 
Projekt jest skierowany do mieszkańców Spytkowa i Gminy Giżycka oraz innych osób odwiedzających miejscowość..
 
Celem projektu jest zintegrowane działania naszej społeczności i utworzenie miejsca
 
do aktywnego wypoczynku na świerzym powietrzu. W czasie programu odbywają
 
się warsztaty i zajęcia edukacyjne, mające na celu wykorzystania odpadów, nasadzenia roślin pachnących, barwnych odstraszających i przyciągających różnego rodzaju owadów, wyplatania konstrukcji wierzbowych.
 
Projekt zakończy się wspólną imprezą „święto ziemniaka” i dożynkami wiejskimi 2 września 2017 r.  

 
 
Kwota projektu: 4.235,00 zł.
 
Kwota dotacji: 3.500,00 zł.
 


 
 
3.

 
 
Tytuł projektu: „Kultura i Szacunek tworzą Twój Dobry Wizerunek” – Przedszkolaki mówią Stop Przemocy – I Dziecięcy Przegląd Tańców Regionalnych i Wierszy o Przyjaźni i Szacunku.
Nazwa realizatora: Stowarzyszenie „Przyjaciół Radosnych Dzieci”
Czas trwania projektu: 01.06.2017.-15.11.2017 r.
Miejsce realizacji projektu: Giżycko
Kwota projektu: 9100,00 zł
Kwota dotacji: 4200,00 zł


Głównym celem projektu są działania związane z:
- kształtowaniem tożsamości narodowej w powiązaniu z tożsamością regionalną poprzez poznawanie tańców regionalnych i narodowych przez dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Giżycku.
- uświadomieniem dzieciom co to jest szacunek (to grzeczność połączona z troską o uczucia i  dobro  drugiej  osoby), przypomnienie  zwrotów  grzecznościowych,
- wskazaniem  sposobów okazywania szacunku, wzmacnianie szacunku do siebie i innych.
- uświadomienie dzieciom co to jest odpowiedzialność (to odpowiadanie za swoje czyny, słowa), dotrzymywanie obietnic,
- integrowaniem dzieci przedszkolnych ze innymi mieszkańcami miasta Giżycko.
- rozbudzeniem wśród dzieci, rodziców i społeczności lokalnej szacunku dla polskiej tradycji, dla tradycji regionu Warmii i Mazur, sztuki ludowej i folkloru.
- upowszechnianiu postawy - Przedszkolaki mówią stop Przemocy,
- upowszechnianie aktywnych działań kulturalno – artystycznych wśród przedszkolnych dzieci z terenu miasta Giżycko, wśród ich rodziców, wśród nauczycieli i społeczności lokalnej w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
- organizacja i przeprowadzenie przedsięwzięcia  "Kultura i Szacunek tworzą Twój Dobry Wizerunek" - Przedszkolaki mówią Stop Przemocy I Dziecięcy Przegląd Tańców Regionalnych i Narodowych oraz Wierszy o Przyjaźni i Szacunku, adresowanego do dzieci przedszkolnych z Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Giżycku, do ich rodziców, nauczycieli i społeczności lokalnej.
- organizacja cyklicznych występów dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 4 na koncertach organizowanych dla społeczności lokalnej miasta Giżycka: dla Klubu Seniora w Giżycku, dla Domu Pomocy Społecznej, dla Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Giżycku, dla Nadleśnictwa, dla Banku PKO SA w Giżycku. Projekt skierowany jest do 210 dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Giżycku, do 210 rodziców tych dzieci,18 nauczycieli przedszkola oraz społeczności lokalnej miasta Giżycka.
Na podstawie wieloletnich obserwacji i rozmów z rodzicami stwierdzamy, że poziom znajomości polskich tradycji, sztuki ludowej i folkloru regionu Warmii i Mazur wśród dzieci i rodziców jest niski.
W zapobieganiu temu zjawisku podstawą jest kształtowanie tożsamości narodowej w powiązaniu z tożsamością regionalną Warmii i Mazur poprzez:
- poznawanie polskich tańców narodowych i regionalnych,
- rozwijanie uzdolnień tanecznych oraz wrażliwości na piękno i wdzięk
- czynny udział dzieci  w zajęciach muzyczno - ruchowych,
- integrowanie dzieci.
 
Telefon:
Alina Kierod - prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży, koordynator "Działaj Lokalnie" - 510 211 940
Stanisław Kierod - koordynator FIO Warmia Mazury Lokalnie, organizator wypoczynku letniego i zimowego - 500 227 829

DANE ADRESOWE:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
     ul. Kolejowa 2B,
                    12-220 Ruciane Nida    
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
KRS: 0000235436
Regon: 280036529
NIP: 8491518666
nr konta: 73 9364 0000 2001 0005 1783 0001
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Wróć do spisu treści