FIO -dla rozliczających projekty - SPDiM

SPDiM.pl
SPDiM.pl
tel: 510 211 940
tel: 500 227 829

facebook
SPDiM.pl
SPDiM.pl
e-mail: kierod@op.pl
e-mail: spdimrn@gmail.com
SPDiM.pl
Przejdź do treści

Szanowni Rozliczający się z Projektów realizowanych ze środków FIO Warmia Mazury Lokalnie! W związku z dobiegajcym końca terminem realizacji projektów, z przyjemnością pragniemy przedstawić Wam podręcznik rozliczania projektów FIO w pigułce. Postaramy się wzbogacać go w miarę kolejnych pytań, które będziecie nam zadawać.1. Pamiętajcie, aby dokumenty, które przygotowujecie w celu rozliczenia się z Waszych inicjatyw KONIECZNIE opatrzeć informacją o pochodzeniu dotacji
- przykładowy opis faktury:  Sprzęt zakupiono w ramach Programu Mikrodotacji "FIO Warmia Mazury Lokalnie" realizowanego przez MPiPS. Kwota 80,00 zł została pokryta z dotacji, 20,00 zł stanowi koszt własny finansowy, natomiast 5,53 zł to koszt pozaprojektowy. Faktura dotyczy zakupu sprzętu sportowego poz. w budżecie 4.)
- dokument należy skserować, kopię potwierdzić za zgodność z oryginałem. Oryginały zostają w Organizacji, która jest wykonawcą, nam dostarczacie kopie. W przypadku grup nieformalnych - oryginały trafiają do LGD Warmiński Zakątek przez nasze Stowarzyszenie, a sobie możecie zostawić kserokopie.

2. Kolejna rzeczą są dokumenty wolontarystyczne/partnerskie
- każdy wolontariusz pomagający w realizacji Waszych Projektów musi podpisać Oświadczenie niepełnoletniego wolontariusza lub Oświadczenie pełnoletniego wolontariusza.
- dla każdego z wolontariuszy należy przygotować Kartę ewidencji czasu pracy wolontariusza w projekcie (polecamy pracę przed komputerem - można dowolnie modyfikować ilość wierszy w tabeli, opis wykonanych czynności można skopiować z projektu - opada połowa pracy, itp.)
- dla wszystkich wolontariuszy przygotowujemy jedną Zbiorczą karta ewidencji czasu pracy wolontariuszy w projekcie (również polecamy pracę przed komputerem)
- jeśli założyliście w projekcie, że np. pomieszczenia do zajęć, sprzętu użyczy Wam szkoła, dom kultury itp. - musicie udać się do władz owej instytucji z uzupełnionym Oświadczeniem partnera darczyńcy.

3. Dokumentacja wizualna projektu
- nawet, jeśli dostarczaliście nam w międzyczasie informacje i zdjęcia z dotychczasowych działań drogą mailową - bardzo prosimy, żebyście przy rozliczeniu jeszcze raz nagrali wszystko na płytkę i dołączyli do sprawozdania. Dostajemy takich relacji stosunkowo dużo, w związku z tym szukanie wysłanych nam przez Was zdjęć w gąszczu różnorakich maili jest dla nas czasochłonne - mimo, że lubimy Wam ułatwiać pracę - wolimy zrobić w tym czasie coś równie pożytecznego
- na płytkę prosimy także dołączyć projekty koszulek, breloczków, plakatów i ewentualnych innych gadżetów, które zostały wykonane w ramach Waszego wniosku
- jeśli jesteście sławni, bo napisała o Waszym projekcie lokalna prasa - prosimy, skserujcie dla nas ten wycinek i również dołączcie do sprawozdania ;) to samo tyczy się screenów z informacjami na portalach internetowych Waszych miast, gmin, domów kultury i podobnych
- ze względu na poszanowanie praw autorskich, prosimy pobrać Zgodę autora na wykorzystanie zdjęć, dać ją do podpisania Waszemu fotografowi i dołączyć do dokumentów końcowych.

4. Koszty pozapojektowe
- zdarzają się w każdym projekcie, raz są większe, raz uda się z mniejszym nakładem - nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co wydarzy się w trakcie, To trochę jak z remontem - planujemy malowanie - robimy remont generalny ;)
- oczywiście doceniamy, że aby projekt był ciekawszy, nieraz dokładacie nadliczbowe środki z własnej kieszeni. Nam, jako Organizacji też się to zdarza, praktycznie zawsze. Ale baaaardzo prosimy - nie uwzględniajcie ich w sprawozdaniu. Napiszcie w sprawozdaniu tylko o takich kwotach, które zaprogramowaliście we wniosku o dotację. Jeżeli nie było żadnych przeniesień między pozycjami budżetowymi, w podsumowaniu powinny wyjść same „zera”.

A poniżej link do strony, z której można pobrać dokumenty, które w tekście zostały pogrubione:
http://warmiamazurylokalnie.pl/index.php/do-pobrania

Przygotowaliśmy także mini wizualizację opisu faktur:
Rozpisywanie kwot na fakturach.xls

Telefon:
Alina Kierod - prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży, koordynator "Działaj Lokalnie" - 510 211 940
Stanisław Kierod - koordynator FIO Warmia Mazury Lokalnie, organizator wypoczynku letniego i zimowego - 500 227 829

DANE ADRESOWE:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
     ul. Kolejowa 2B,
                    12-220 Ruciane Nida    
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
KRS: 0000235436
Regon: 280036529
NIP: 8491518666
nr konta: 73 9364 0000 2001 0005 1783 0001
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Wróć do spisu treści