FIO Warmia Mazury Lokalnie 2022 - SPDiM

SPDiM.pl
SPDiM.pl
tel: 510 211 940
tel: 500 227 829

facebook
SPDiM.pl
SPDiM.pl
e-mail: kierod@op.pl
e-mail: spdimrn@gmail.com
SPDiM.pl
Przejdź do treści
Szanowni Grantobiorcy NOWEFIO „Warmia Mazury Lokalnie” 2022.

Serdecznie zapraszamy na uroczyste podpisanie umów projektowych, które odbędzie się w dniu 28.05.2022 r. (sobota) w Hotelu Nidzkim, Ruciane- Nida, ul. Nabrzeżna 1.

Początek godzina 11.00.

Podczas spotkania omówione zostaną umowy dotacji oraz przedstawimy Państwu informacje związane z obowiązkami związanymi z realizacją Waszych projektów.

W spotkaniu muszą uczestniczyć wszystkie osoby grupy nieformalnej oraz przedstawiciele organizacji udzielającej parasola, zgodnie z KRS-em. Prosimy o wydrukowanie i przywiezienie w 2 egzemplarzach wniosków z generatora.

Obecność obowiązkowa. Czekamy na Państwa przyjazd.
Telefon:
Alina Kierod - prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży, koordynator "Działaj Lokalnie" - 510 211 940
Stanisław Kierod - koordynator FIO Warmia Mazury Lokalnie, organizator wypoczynku letniego i zimowego - 500 227 829

DANE ADRESOWE:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
     ul. Kolejowa 2B,
                    12-220 Ruciane Nida    
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
KRS: 0000235436
Regon: 280036529
NIP: 8491518666
nr konta: 73 9364 0000 2001 0005 1783 0001
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Wróć do spisu treści