Co słychać w projektach 2016 - SPDiM

SPDiM.pl
SPDiM.pl
tel: 510 211 940
tel: 500 227 829

facebook
SPDiM.pl
SPDiM.pl
e-mail: kierod@op.pl
e-mail: spdimrn@gmail.com
SPDiM.pl
Przejdź do treści

CO SŁYCHAĆ W PROJEKTACH FUNDUSZU INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE 2016.

Zapraszamy do lektury.

Nr. projektu: 38/RN/2016
Tytuł: Pływaj i nurkuj z nami"-  Snorkeling aktywną i bezpieczną formą aktywności.
Nazwa realizatora: Grupa Nieformalna Klub Nurkowy Mazury Diving
Czas trwania projektu: 11.04.2016 r. - 15.07.2016 r.
Miejsce realizacji projektu: Gmina Ruciane- Nida
Opis: Projekt polega na przeprowadzeniu zajęć z nurkowania dla grupy dzieci i młodzieży z terenu gminy Ruciane-Nida. W ramach  jego realizacji zostało przeprowadzonych szereg działań takich, jak: zajęcia teoretyczne związane z zapoznaniem się ze sprzętem używanym podczas snorkelingu, jego dobieraniem, dopasowaniem, używaniem i konserwacją; zajęcie teoretyczne i praktyczne z ratowania i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej osobom poszkodowanym nad wodą (podtopienia, utonięcia, urazy) z wykorzystaniem manekina treningowego do resuscytacji, używania środków ochrony osobistej (rękawiczki, maski do resuscytacji) oraz wzywania odpowiednich służb ratunkowych a także bezpiecznego zachowania się nad wodą; zajęcia basenowe, podczas których uczestnicy nabyli umiejętności pływania w sprzęcie nurkowym ABC i wzajemnej asekuracji. Odbywały się też zajęcia nad jeziorem, gdzie uczestnicy kontynuowali naukę pływania w sprzęcie do nurkowania oraz poznali podwodny świat naszych wód, ich degradację w wyniku działalności człowieka. Były też spotkania przy ognisku. Na zakończenie projektu zostanie przygotowana prezentacja w mediach w formie fotorelacji z projektu, dzięki której większa liczba osób pozna snorkeling jako atrakcyjnego, aktywnego i zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego.
Kwota projektu: 5 290,00 zł
Kwota dotacji: 3 215,00 zł
Wkład własny: 450,00 zł

Nr. projektu: 50/RN/2016
Tytuł: Festiwal Recytacji Poezji K.I. Gałczyńskiego
Nazwa realizatora: Grupa Nieformalna „Miasto Jana Filolodzy”
Czas trwania projektu: 01.03.2016 do 30.06.2016 r.
Miejsce realizacji projektu: Gmina Pisz
Opis: W Zespole Szkół Zawodowych w Piszu 30 maja 2016 r. w ramach projektu FIO WML, odbył się Festiwal Recytacji Poezji K. I. Gałczyńskiego, który był skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Powiatu Piskiego. Forma konkursu połączona z warsztatami recytatorskimi miała zaktywizować młodych ludzi, pokazać im alternatywne formy spędzania wolnego czasu, pobudzać do czynnego udziału w życiu kulturalnym, społeczności lokalnej. Miał też poszerzać wiedzę i świadomość w odbiorze kultury oraz pomóc uwierzyć uczestnikom we własne możliwości, nauczyć przełamywać bariery psychiczne, np.  nieśmiałość, która paraliżuje młodych ludzi, uniemożliwiając lub utrudniając im funkcjonowanie w społeczeństwie. Zapewniła też uczestnikom projektu pakiet umiejętności do wykorzystania do organizacji działań artystycznych w swoich szkolnych i środowiskach pozaszkolnych. Na czym polega projekt? Pierwszy etap to wewnątrzszkolne warsztaty przygotowujące do konkursu recytatorskiego prowadzone przez nauczycieli polonistów w poszczególnych szkołach, które zostały poszerzone o współpracę z pedagogami i psychologami szkolnymi w zakresie przełamywania nieśmiałości. Drugi etap to konkurs recytatorski, podczas którego profesjonalne jury wyłoniło laureatów w dwóch kategoriach – z Gimnazjum nr 1 im. K.I. Gałczyńskiego i Samorządowego Gimnazjum w Piszu oraz z Zespołu Szkół nr 1 w Piszu. Uczestnicy otrzymali nagrody książkowe oraz możliwość udziału w warsztatach z zawodowym aktorem teatru olsztyńskiego Cezarym Ilczyną, prowadzonych według autorskiego programu, które odbyły się 20 czerwca 2016 r. w Piszu.
Kwota projektu (zł): 1 860,00
Kwota dotacji (zł): 1 500,00
Wkład własny (zł): 360,00

Nr. projektu: 3/RN/2016
Tytuł: Wyposażenie zaplecza technicznego fundacji w urządzenia pomocne w realizacji celów statutowych - szkoleń oraz warsztatów artystycznych
Nazwa realizatora: Fundacja „Ten Czas”.
Czas trwania projektu: 01.03.2016 – 30.06.2016 r.
Miejsce realizacji projektu: Mrągowo
Opis: Dzięki dotacji wyposażyliśmy zaplecze techniczne naszej fundacji w laptop, mini studio fotograficzne oraz zestaw mat do ćwiczeń i przeprowadzania warsztatów sportowych oraz tanecznych. Z pozoru ciężko sobie wyobrazić jakie to ciekawe atrakcje dla lokalnej społeczności można zapewnić realizując projekt start up... a jednak, działo się, oj działo. Ucieszyliśmy się tym bardziej, że zgłasza się do nas coraz większa liczba wolontariuszy chętnych do współpracy z Fundacją Ten Czas. Są to nie tylko osoby prywatne, ale także przedstawiciele lokalnych urzędów i organizacji  (Urząd Miasta - Wydział Promocji, Informacja Turystyczna, Hospicjum im. świętego Wojciecha w Mrągowie). Nie przeszkodził nawet okres wakacyjny, w którym  z powodu urlopów i wyjazdów ciężko było zebrać naraz większą liczbę uczestników. Udało się. Mało tego, zamiast jednego pokazu przeprowadziliśmy dwa. Ale od początku: pierwszym punktem projektu było zaplanowanie i zakup urządzeń. Pomagali nam w tym wolontariusze -specjaliści w każdej z dziedzin - informatyki, fotografii i choreografii. Sprzęt zakupiono, udało się nawet wynegocjować dodatkowe rabaty. Po instalacji, przyszedł czas na próby, wszystko działa jak należy!. Teraz można obwieścić wszem i wobec, że nasza Fundacja cały czas się rozwija i dzięki takim dotacjom i programom jak FIO, możemy integrować lokalną społeczność.  A lokalne media sprawdziły się na medal,  informacje w urzędach  i poczta pantoflowa przyniosły oczekiwany efekt. Z relacji uczestników wiemy, że już nie mogli się doczekać, kiedy coś znowu zadziałamy. Nadszedł dzień prezentacji. Pojawiły się całe rodziny. Można więc było od razu przeprowadzić próbę i efekty na sporym przekroju pokoleniowym :-). Najpierw było trochę wprowadzenia w projekt, poczęstunek na świeżym powietrzu i ognisko.  Potem pokaz zainstalowanego sprzętu w sali. Tu wszystko zaczęło się już toczyć niemal własnym życiem. Najmłodszym uczestnikom na początku bardzo spodobał się mały laptop, jednak gdy dowiedziały się, że sprzęt jest raczej do biura niż do gier, przerzucili się na robienie zdjęć w mini studio. Tu kreatywność wszystkich uczestników przeszła nasze najśmielsze oczekiwania :-). Światło lamp, kolorowe parasolki oraz inne gadżety dekoracyjne do robienia zdjęć zrobiły swoje. Każdy poczuł się jak gwiazda na ściance  podczas ważnego  pokazu :-). Czas przestał mieć znaczenie i nawet się nie obejrzeliśmy jak minęła piąta godzina pokazu,  a na zewnątrz zrobiło się całkiem ciemno. Projekt będzie kontynuowany. Do listopada 2016 r. planujemy przeprowadzenie kolejnych nieodpłatnych warsztatów i koncertu już z użyciem zakupionego w ramach niniejszego projektu sprzętu. Jeszcze raz dziękujemy za otrzymaną dotację Do zobaczenia i usłyszenia!
Realizacja projektu zakończyła się 29 czerwca 2016 roku.
Kwota projektu: 6 776,00 zł
Kwota dotacji: 4 936,00 zł
Wkład własny: 1 840,00 zł.

Nr. projektu: 16/RN/2016
Tytuł: Szkolenia wodniaków na Mazurach
Nazwa realizatora: Stowarzyszenie Na Wiatr
Czas trwania projektu: 01.04.2016 – 30.09.2016 r.
Miejsce realizacji projektu: Gmina Ruciane- Nida.
Opis: Nasz projekt polegał na pozyskaniu środków na szkolenia oraz na doposażeniu biura w niezbędny sprzęt, tj. komputer i drukarkę oraz sprzęt niezbędny do prowadzenia na co dzień szkolenia żeglarskich, tj. projektor i ekran. Właśnie szkolimy żeglarzy, motorowodniaków oraz kajakarzy i wodniaków. Przede wszystkim Stowarzyszenie pozyskało sprzęt, który będzie w wyłącznym użytkowaniu członków organizacji, co ułatwi dalszą pracę nad działalnością. Kolejnym plusem jest stworzenie zaplecza, w którym możemy organizować spotkania, warsztaty, prezentacje, prelekcje, z czego skorzysta społeczność lokalna i turyści, a to przełoży się na wspieranie walorów turystycznych okolicy. Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany w celach edukacyjnych - zarówno dla członków stowarzyszenia i współpracujących wolontariuszy, którzy stale podnoszą swoje kompetencje, ale także dla dokształcania i rozwijania pasji pozostałych odbiorców działań Stowarzyszenia.
Kwota projektu (zł): 4 900,00
Kwota dotacji (zł): 4 000,00
Wkład własny (zł): 900,00

Nr. projektu: 54/RN/2016
Tytuł: Poznaj i zadbaj w praktyce o faunę i florę mazurskiej perły „Rzeki Krutyni”.
Nazwa realizatora: Grupa Nieformalna Miłośnicy Krutyni.
Czas trwania projektu: 01.03.2016 – 30.06.2016 r.
Miejsce realizacji projektu: Gmina Ruciane- Nida.
Opis: Projekt w bardzo atrakcyjny sposób zaszczepił w dzieciach i młodzieży zachowanie proekologiczne.  Nad rzeką Krutynią odbyło się szereg warsztatów i spotkań z zakresu ekologii. 20 młodych ludzi poznało cykl życia drzew, zwiedziło wyłuszczarnię nasion w Rucianem-Nidzie. Zapoznało się z podstawowymi informacjami z zakresu gospodarki wodnej i ichtiologii akwenów Warmii i Mazu. Poprzez zajęcia dydaktyczne w Mazurskim Parku Krajobrazowym, poznało faunę i florę rzeki Krutyni. Wiele atrakcji również czekało na uczestników projektu w Ośrodku Naukowym PAN w Popielnie, gdzie dzieci zapoznały się z metodami przywracania gatunków zagrożonych wyginięciem, jakimi są np. bobry, do środowiska naturalnego. Zainteresowaniem cieszyła się też budowa makiety rzeki Krutyni, na której zaznaczane zostały wszystkie lokalne atrakcje turystyczne.  Na zakończenie projektu zorganizowane zostały spływy kajakowe połączone ze sprzątaniem rzeki Krutyni.  Po ciężkiej pracy, dzieci wspólnie z rodzicami montowali przygotowanie wcześniej tablice informacyjne, które mają uświadamiać wszystkim mieszkańcom oraz turysto,  jak dbać o środowisko naturalne. W efekcie tego projektu na szlaku rzeki Krutyni zostały zawieszone budki dla ptaków. Wszyscy uczestnicy projektu stali się bardziej odpowiedzialni za otaczającą przyrodę , a kontynuując działania będą zachęcać do właściwego zachowania się innych wobec przyrody i szanowania otoczenia przez innych.
Kwota projektu (zł): 3 000,00
Kwota dotacji (zł): 2 000,00
Wkład własny (zł): 1 000,00

Nr. projektu: 55/RN/2016
Tytuł: „Pozytywna energia” - program profilaktyczny i rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży.
Nazwa realizatora: Grupa Nieformalna Blisko Orzyszan
Czas trwania projektu: 01.04.2016 – 31.08.2016 r.
Miejsce realizacji projektu: Gmina Orzysz
Opis: Głównym celem projektu „Pozytywna energia" jest profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna w obszarze uzależnień. Ważne jest tu rozwijanie u uczestników projektu twórczego potencjału, odkrywanie zasobów i talentów. Dzieci i młodzież w ramach projektu mają możliwość skorzystania z alternatywnych form spędzania wolnego czasu . Zgodnych ze swoimi zainteresowaniami, nabywają konkretne umiejętności, które pozwalają im w bardziej satysfakcjonujący sposób funkcjonować w relacjach społecznych oraz we własnych rodzinach. A dzieję się to dzięki przeprowadzonym zajęciom o charakterze cyklicznym polegających na grach i zabawach ruchowych oraz edukacji. Młodzi ludzie mogą skorzystać z trzech form działań, w podziale na bloki tematyczne: Blok Dni Profilaktyki, Blok Dni Rozwoju Osobistego oraz w ramach kontynuacji zajęć – Blok Warsztatów Zainteresowań, w tym rozwojowych, artystycznych i rekreacyjno-sportowych.  Zajęcia odbywają się będą pod okiem instruktorów sportu, psychologa a charakter tych zajęć jest szczególnie ukierunkowany na gry zespołowe oraz na gry i zabawy o charakterze ruchowym. Realizując tego rodzaju zadania stymulujemy rozwój społeczno-sportowy młodych mieszkańców Gminy Orzysz. Poprzez pobudzanie aktywności sportowej, kreujemy wśród uczestników wartości życia bez używek. Uczestnicy zajęć mają możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego, a co za tym idzie, podnoszą kondycję i sprawności fizyczną. Sortowa rywalizacja pozwala oderwać dzieci i młodzież od zachowań patologicznych.
Kwota projektu (zł): 4 180,00
Kwota dotacji (zł): 2 800,00
Wkład własny (zł): 1 380,00

Nr. projektu: 39/RN/2016
Tytuł:  Szlakiem mazurskich legend.
Nazwa realizatora: Grupa Nieformalna „ Lubimy legendy”
Czas trwania projektu: 01.04.2016 – 31.07.2016 r.
Miejsce realizacji projektu: Kruklanki, Jurkowo, Możdżany.
Opis: Potrzebą społeczności lokalnej jest integracja mieszkańców okolicznych miejscowości w gminie Kruklanki (powiat giżycki) oraz dbanie o dziedzictwo kulturowe jakim jest utworzona rękami mieszkańców ścieżka rowerowa "Szlakiem mazurskich legend". Ważne jest też uczestnictwo w życiu kulturalnym, aktywne spędzanie wolnego czasu dzieci z ich rodzicami poprzez zabawę. Cechą tej społeczności jest różnorodność kulturowa. Pierwszym naszym działaniem był konkursy wiedzy ze znajomości legend i konkurs plastyczny w okolicznych szkołach podstawowych. Wpłynęły ciekawe prace, które zostały ocenione przez mieszkańców wsi. Następnie odbyły się warsztaty z filmowania w legendy lokalnej w wykonaniu dzieci.  Planujemy, iż efektem warsztatów będzie nagranie krótkiego filmu o tematyce legendarnej. Bardzo ciekawą formę miały też warsztaty teatralne dla dorosłych mieszkańców wsi, przygotowujące do spektaklu na podstawie znanych legend. Następnym działaniem było odnowienie 10 rzeźb i 10 tabliczek informacyjnych. Wydany został też folder informacyjny zawierający opis legend oraz informacje dotyczące poruszania się po ścieżce rowerowej. W folderze zamieszczone zostaną  streszczenia 10 legend. Projekt zaangażował do działań mieszkańców 5 okolicznych wiosek. Najważniejsza była współpraca międzypokoleniowa: dzieci, młodzież i seniorzy. Oczywiście projekt będzie nadal kontynuowany. Wspólnymi siłami będziemy odtwarzać stare legendy, a następnie będziemy rozpowszechniać je w formie przedstawień, konkursów i mini- folderów.
Kwota projektu (zł): 4 715,00
Kwota dotacji (zł): 3 000,00
Wkład własny (zł): 1 715,00

Nr. projektu: 30/RN/2016
Tytuł: Cafe Senior
Nazwa realizatora: Grupa Nieformalna Senior Wigor
Czas trwania projektu: 01.03.2016 – 31.08.2016 r.
Miejsce realizacji projektu: Gmina Orzysz
Opis: Głównym zadaniem postawionym podczas realizacji projektu było utworzenie kafejki - miejsca, w którym mogą spotykać się orzyscy seniorzy, miejsca, w którym mogą realizować swoje pasje, szlifować umiejętności, potęgować ducha rywalizacji, a przy okazji odpoczywać, integrując się ze sobą. Lokal, w którym spotykają się uczestnicy projektu przekazany został do użytkowania przez Gminę Orzysz, jednak wszelkie prace remontowe należało wykonać we własnym zakresie. W tym celu zakupione zostały  niezbędne materiały i przeprowadzony remont. Teraz Cafe Senior tentni własnym życiem. Odbywają się  wieczorki tematyczne, gramy w szachy, brydża, warcaby, grę karcianą 3-5-8. Seniorzy spotykają się każdego dnia, uczą się nawzajem oraz szlifują umiejętności. Na koniec projektu zostanie zorganizowany turniej gier towarzyskich "Casino Senior" pod patronatem Burmistrza Orzysza. Właśnie trwają prace nad opracowaniem Regulaminu Turnieju. Pomoc w organizacji Turnieju "Casino Senior" zaoferowali wolontariusze z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i Domu Kultury w Orzyszu. Relacje o turnieju będą zamieszczone w prasie lokalnej.
Kwota projektu (zł): 9 685,00
Kwota dotacji (zł): 3 000,00
Wkład własny (zł): 6 685,00

Nr. projektu: 36/RN/2016
Tytuł: „Dary lasu”
Nazwa realizatora: Grupa Nieformalna Leśne Kuchciki
Czas trwania projektu: 01.04.2016 – 30.06.2016 r.
Miejsce realizacji projektu: Gmina Ruciane- Nida
Opis: Projekt „Dary lasu” miał  na celu zwiększenie świadomości mieszkańców gminy Ruciane-Nida na temat korzyści i zagrożeń wynikających ze zbierania i spożywania runa leśnego, dziczyzny i grzybów. Ponadto celem projektu było zwiększenie ilości spożywanych dóbr leśnych ze względu na ich właściwości odżywcze. Wymienione cele były realizowane poprzez działania edukacyjne. Potrzeba realizacji projektu została określona oddolnie, a osiągnięcie celów ma wymiar długofalowy. Połączenie wiedzy teoretycznej z praktyczną, pokazanie walorów jak i zagrożeń ze zbierania runa leśnego, umożliwi pełen rozwój edukacji i świadomości uczestników projektu. Ponadto wiedza ta przekazywana przez tych uczestników dalej przełoży się na zwiększenie edukacji wśród szerszego grona. Projekt polegał na przeprowadzeniu warsztatów, podczas których wolontariusze z profesjonalnym doświadczeniem przekazywali wiedzę teoretyczną 20 osobowej grupie młodzieży, uświadamiającą zasady przetwarzania żywności i zasady zdrowego żywienia. Odbyły się również warsztaty poświęcone prawidłowemu nakrywaniu, dekorowaniu stołu i samych potraw, zakończone konkursem na najładniej udekorowaną potrawę. Kulminacyjnym punktem naszego projektu było przygotowanie degustacji potraw z dziczyzny  podczas "IV Leśnego Turnieju Łuczniczego 3D" we współpracy z Zespołem Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie.
Kwota projektu (zł): 2 625,00
Kwota dotacji (zł): 1 500,00
Wkład własny (zł): 825,00

Nr. projektu: 24/RN/2016
Tytuł: Plener malarsko-rzeźbiarski
Nazwa realizatora: Grupa Nieformalna Plenery Artystyczne
Czas trwania projektu: 01.04.2016 – 31.07.2016 r.
Miejsce realizacji projektu: Gmina Ruciane- Nida.
Opis: Celem projektu było zachęcenie społeczności do twórczych działań i umożliwił jego odbiorcom spełnienie indywidualnych potrzeb artystycznych. Korzyścią dla wszystkich, która wynikała z przeprowadzonych działań było wzbogacenie społeczności o nowe doświadczenie jako miejsca Kolonii Artystów i postrzeganie Gminy Ruciane- Nida jako miejsca ludzi kreatywnych i pełnych pasji. Bezpośrednim efektem przeprowadzonych działań są rzeźby oraz obrazy powstałe w trakcie realizacji projektu. Dzieła te są ozdobą naszej gminy, stając się również atrakcją turystyczną. Celem projektu było również podjęcie współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami, samorządem lokalnym i jednostkami mu podległymi, a sam Projekt polegał na zaangażowaniu lokalnej społeczności w działania twórcze. Pierwszy etap realizowania projektu polegał na przedstawianiu pomysłów przez twórców, propozycje projektów konsultowane były z autorytetami z dziedziny rzeźby i malarstwa. Końcowym etapem projektu był dziesięciodniowy plener artystyczny, podczas którego wykonane zostały prace malarskie i rzeźbiarskie.  Platformą wymiany pomysłów był profil internetowy.
Kwota projektu (zł): 4 000,00
Kwota dotacji (zł): 3 000,00
Wkład własny (zł): 1 000,00
Telefon:
Alina Kierod - prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży, koordynator "Działaj Lokalnie" - 510 211 940
Stanisław Kierod - koordynator FIO Warmia Mazury Lokalnie, organizator wypoczynku letniego i zimowego - 500 227 829

DANE ADRESOWE:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
     ul. Kolejowa 2B,
                    12-220 Ruciane Nida    
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
KRS: 0000235436
Regon: 280036529
NIP: 8491518666
nr konta: 73 9364 0000 2001 0005 1783 0001
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Wróć do spisu treści