SPACERKIEM PO PROJEKTACH 2020 - SPDiM

SPDiM.pl
SPDiM.pl
tel: 510 211 940
tel: 500 227 829

facebook
SPDiM.pl
SPDiM.pl
e-mail: kierod@op.pl
e-mail: spdimrn@gmail.com
SPDiM.pl
Przejdź do treściFIO WARMIA MAZURY LOKALNIE 4.
SPACERKIEM PO PROJEKTACH 2020

Numer wniosku: 6/RN/2020

TYTUŁ PROJEKTU – „TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM”

Okres realizacji projektu – 01.07.2020-06.09.2020

Realizator – Koło Gospodyń Wiejskich „Makówka” Piecki

Kwota dofinansowania – 3 270,00 zł

Wkład finansowy własny – 308,31 zł

Wkład niefinansowy własny – 420,00 zł

Opis dotychczasowych działań :
Podstawowym celem projektu było zaangażowanie mieszkańców w działania społeczno-kulturalne na poziomie lokalnym, a tym samym skłonić do obywatelskiej aktywności mieszkańców Piecek i okolic do wpływania na najbliższe otoczenie, a w szczególności: budowania przekonania, że  mieszkańcy mają możliwość realnego wpływu na wygląd otoczenia i kształtowania relacji międzyludzkich. Motywem przewodnim było wykonanie muralu z kwiatem lawendy w otoczeniu traw. Mural ożywił okolice miejsca zamieszkania. W ramach projektu Koło Gospodyń Wiejskich ogłosiło konkurs na prace plastyczne wykonane dowolną techniką przez dzieci oraz dorosłych przedstawiające mazurskie oblicze natury w Pieckach. Autorzy najciekawszych prac otrzymali nagrody, które zostały wręczone podczas festynu inauguracyjnego muralu, na który zaproszono  wszystkich mieszkańców Piecek.
Numer wniosku: 16/RN/2020
 
TYTUŁ PROJEKTU – „MAZURSKIE POGWARKI DZIADKA OTTO”
 
Okres realizacji projektu – 19.05.2020 r. -30.10.2020 r.
 
Realizator – Grupa nieformalna - Klub Seniora przy Domu Kultury w Orzyszu
 
Kwota dofinansowania – 2 500,00 zł
 
Wkład finansowy własny – 275, 00 zł
 
Wkład niefinansowy własny – 1 740,00 zł
 
Opis dotychczasowych działań :
 Projekt polegał na stworzeniu książeczki z legendami mazurskimi. W ramach projektu zostały wydrukowane legendy mazurskie  Zofii Zecer-Ciszewskiej pt.: „Pogwarki dziadka Otto”. Składu tekstów do druku dokonała Teresa Kaca, kolorowe ilustracje do książeczki wykonały członkinie koła plastycznego DK – członkinie Klubu Seniora. Zostały one zafoliowane i stały się elementem plastycznym – planszami poglądowymi podczas spotkań z sześciolatkami, które inspirowały dzieci podczas konkursu plastycznego. Wszystkie sześciolatki z gminy Orzysz dostały książeczki i mogły poznawać legendarną przeszłość naszej Małej Ojczyzny. Wszystkie dzieci uczestniczyły w konkursach plastycznych. W każdej grupie za trzy najpiękniejsze prace zostały przyznane dodatkowe nagrody (zestawy farb i kredek). Udzielono wywiadu do Gazety Piskiej, powstał artykuł do prasy lokalnej. Część książeczek zostanie przekazana do okolicznych bibliotek. Odbyły się spotkania robocze, spotkanie z autorką.
Numer wniosku: 11/RN/2020
 
TYTUŁ PROJEKTU – „NIECH MIASTO SIĘ ZAZIELENI”
 
Okres realizacji – 05.07.2020r.-31.10.2020r.
 
Realizator – Fundacja ANTIDOTUM
 
Kwota dofinansowania – 5 000,00zł
 
Wkład finansowy własny – 300,00zł
 
Wkład niefinansowy własny – 2 562,00zł
 
Opis dotychczasowych działań :
 Projekt „Niech miasto się zazieleni” rozpoczął się od zamieszczenia w czerwcu 2020 r. informacji na Facebook-u, o konkursie na „Imię dla drzewa”, w którym realizatorzy poprosili mieszkańców o wytypowanie osób, które odegrały/odgrywają ważną rolę w życiu naszego miasta, działały/działają na rzecz jego rozwoju (wraz z krótkim uzasadnieniem, dlaczego właśnie te osoby zasłużyły na posiadanie własnego drzewa). Informacje o konkursie zostały również udostępnione na profilach Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie i jego pracowników, profilu Miasta Ryn. Na początku lipca, w centrum miasta, w dużych czterech donicach zostały posadzone rośliny ozdobne. Przez kolejne miesiące wolontariusze pełnili dyżury, polegające na przycinaniu, podlewaniu i nawożeniu roślin. Od września do października 2020 r. przy Ekomarinie w Rynie, przy udziale przedstawicieli Warsztatów Terapii Zajęciowej RYSIPON Dar Serca w Rynie, Rady Rodziców, Bocianiego Gniazda oraz Hotelu Zamek Ryn zostały posadzone drzewa. Zaprojektowano tabliczki pamiątkowe z imionami drzew.
Numer wniosku: 13/RN/2020

TYTUŁ PROJEKTU - BĄDŹ FIT Z FRUCTUSEM

Okres realizacji - 01.06.2020-30.10.2020

Realizator -  Grupa Nieformalna Eko Paczka, organizacja posiadająca osobowość prawną: Fundacja Fructus

Kwota dofinansowania –  2 500,00 zł

Wkład finansowy własny –  1 040,00 zł

Wkład niefinansowy własny -  2 400,00 zł

Opis dotychczasowych działań :
Celem projektu było pokazanie i rozpowszechnienie modelu zdrowego trybu życia w rodzinach osób niepełnosprawnych. Poprzez szereg działań: organizację różnorodnych zajęć pozaszkolnych, sportowych, bazujących na walorach otaczającej przyrody, wspólne spływy kajakowe, warsztaty kulinarne, został podniesiony poziom integracji i aktywności dzieci z niepełnosprawnością. Dzieci wraz z rodzicami przygotowywały sałatki owocowe i warzywne z produktów wybranych przez siebie. Odbyły się letnie zajęcia sportowo - rekreacyjne oraz hipoterapeutyczne mające na celu naukę otaczającej przyrody i dbałości o środowisko. Na każdym etapie projektu rodziny dzieci otrzymywały wsparcie – rodzice mieli możliwość wzajemnego poznania się, nie czuli się samotni, wyobcowani, nabierali większej pewności siebie, przez co mogą dać większe wsparcie swoim dzieciom w pokonywaniu ich trudności życiowych. Dzieci objęte wsparciem chętnie  uczyły się zabaw z piłką, ćwiczyły rozgrzewkę oraz Zumbę. Wspólne zajęcia dały im możliwość integracji, której im brakowało w czasie ogólnokrajowej kwarantanny. Wspólnie spędzony czas pozwolił dzieciom oraz rodzicom zapomnieć na chwilę o trudnościach, a ruch i sport, poprawiły ich kondycje po wielu tygodniach siedzącego trybu życia. Były też zajęcia z udziałem zwierząt - koni, które podziałały na dzieci kojąco. Także udział w spływie kajakowym był dla rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością sporym wyzwaniem. Na zakończenie projektu rodziny dzieci dotkniętych niepełnosprawnością zostały zaszczepione przeciwko grypie.
Numer wniosku:  8/RN/2020

TYTUŁ PROJEKTU - DARY NATURY W CODZIENNYM ŻYCIU DLA ZDROWIA CAŁEJ RODZINY

Okres realizacji - 01.05.2020 -09.10.2020

Realizator - Koło Gospodyń Wiejskich w Zyndakach

Kwota dofinansowania – 2 000,00 zł

Wkład finansowy własny – 1 242,82 zł

Wkład niefinansowy własny – 810,00 zł

Opis dotychczasowych działań :
Projekt polegał na poszerzaniu wiedzy i zaspokojeniu zainteresowań lokalnej społeczności w temacie ziół i roślin. Pierwsze spotkania/warsztaty odbyły się z lokalną zielarką, która opowiedziała o ziołach, ich rozpoznawaniu i przeznaczeniu. Uczestnicy projektu nauczyli się rozpoznawać zioła w terenie, suszyć je i robić napary. Następnie odbyły się warsztaty kulinarne z Vegę kucharką blogerką Ewape, podczas których wszyscy dowiedzieli się jak korzystać z roślin i ziół w kuchni. Na zakończenie projektu został zorganizowany wyjazd na Podlasie do Ziołowego Zakątka, połączony z warsztatami z przygotowywania mieszanek ziół, tworzenia herbatek oraz sporządzania zdrowotnych nalewek. Realizacja projektu przyniosła uczestnikom wiele radości, scaliła mieszkańców wsi, zachęciła nowe osoby do działania, zacieśniła więzi sąsiedzkie. Wieś Zyndaki stały się Ziołową Przystanią.
Numer wniosku 2/RN/2020  

TYTUŁ PROJEKTU - „540 – LECIE SPYTKOWA”

Okres realizacji – 01.07.2020 – 30.10.2020

Realizator - Stowarzyszeniem Aktywne Spytkowo i Komitet obchodów 540 lecia Spytkowa

Kwota dofinansowania – 2 500,00 zł

Wkład finansowy własny – 0,00 zł

Wkład niefinansowy własny - 1 125,00 zł

Opis dotychczasowych działań:
Projekt polegał na wzroście aktywności, integracji oraz przynależności lokalnej społeczności przy wspólnej organizacji wydarzenia 540-lecie powstania wsi Spytkowo. Dobrem wspólnym  było rozwinięcie potencjalnych umiejętności oraz przekazywanie wiedzy historycznej z okazji powstania miejscowości. Dzięki realizacji projektu osoby starsze wyszły z domów, mogły się spotykać, młodzież chociaż na chwilę odeszła od komputerów. Zostały zorganizowane cykliczne spotkania historyczne. W rezultacie została przygotowana tablica upamiętniająca założenia osady wioskowej w 1480 r., którą zamontowano na kamieniu pochodzącym z pól wsi. Ten symbol podkreśla przynależności wsi do Polski, gdyż na tablicy oprócz daty założenia i motta znalazł się jeden ze znaków przynależności - orzeł w koronie, co jest przesłaniem dla przyszłych pokoleń. Kamień i tablica zostały umiejscowione w centrum wsi, przy świetlicy i remizie strażackiej, w miejscu publicznym ogólnodostępnym.
Numer wniosku 9/RN/2020
 
TYTUŁ PROJEKTU –„Z MAZURSKICH ŁĄK I OGRÓDKÓW – MOC ZIÓŁ W ŻYCIU CODZIENNYM”
 
Okres realizacji – 1.05.2020 – 30.10.2020
 
Realizator – Stowarzyszenie „Mazurskie Centrum Aktywności Lokalnej Karwik”
 
Kwota dofinansowania dotacji – 4 000,00 zł
 
Wkład finansowy własny – 200,00 zł
 
Wkład niefinansowy własny – 2 620,00 zł
 
Opis dotychczasowych działań:
 Celem projektu było zwiększenie świadomości i poszerzenie wiedzy w zakresie ekologii oraz wykorzystania ziół powszechnie dostępnych w środowisku. W okresie trwania projektu pomimo trwania pandemii COVID-19 udało się zorganizować 5 warsztatów dla mieszkańców Karwika, turystów i gości z terenu Gminy Pisz. Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzone przez wykwalifikowaną instruktorkę obejmowały następujące tematy: warsztaty zielarskie ze spacerem i rozpoznawaniem ziół, produkcja ekokosmetyków, produkcja mydeł stałych i płynnych, wytwarzanie naturalnych środków do sprzątania domu. W trakcie zajęć można było zapisać przepisy by potem samemu wykonać je w domu, a wszystko w przyjaznej, pogodnej atmosferze, co było ważne, by jak najwięcej mieszkańców skorzystało z wiedzy prowadzącej. Wszystkie produkty powstałe na warsztatach trafiły do uczestników. Efektem projektu jest praktyczna broszura z najciekawszymi przepisami. Dzięki spotkaniom udało się zintegrować  mieszkańców Karwika, zarazić mieszkańców do powrotu do natury, do korzystania z jej darów oraz stosowania w codziennym życiu. Dobre nawyki i pozytywne zmiany na stałe zagościły w domach mazurskiego Karwika, który otoczony jeziorem i puszczą daje wiele możliwości korzystania z ziół.
Numer wniosku: 24/DM/2020
 
TYTUŁ PROJEKTU -  ZSZYJMY SIĘ
 
Okres realizacji - 1.07.2020- 15.10.2020
 
Realizator - Stowarzyszenie Przyjazny Zakątek na Mazurach
 
Kwota dofinansowania – 5 000,00 zł
 
Wkład finansowy własny –  0,00 zł
 
Wkład niefinansowy własny – 1 030,00 zł
 
Opis dotychczasowych działań:
 Projekt polegał na  podniesieniu  świadomości ekologicznej mieszkańców wsi Kamionki, Bogacko, Guty i Piękna Góra poprzez realizację cyklu warsztatów szycia na maszynie. Efektem warsztatów były ekologiczne woreczki na zakupy, owoce i warzywa. Warsztaty ekologiczne miały za zadanie przybliżyć ich uczestnikom nie tylko samo pojęcie ekologii, ale przede wszystkim szeroko rozumiane zagadnienia związane z ochroną środowiska i zachowaniami nacechowanymi troską o naturę. Zajęcia miały charakter praktyczny, gdzie teoria stanowiła jedynie tło. Spotkania w świetlicy zbliżyły lokalną społeczność, pozwoliły poznać się bliżej i umocnić poczucie wspólnoty i lokalnej tożsamości. Tutejsi mieszkańcy mogli zrozumieć, że jednostka może dużo. Musimy zmienić tok myślenia i zacząć stosować ekologiczny tryb życia w naszych domach, a za naszym przykładem pójdą inni.
Numer wniosku: 15/RN/2020
 
TYTUŁ PROJEKTU – „MUZYCZNA WIOSKA – POSZERZAMY HORYZONTY MUZYCZNE”
 
Okres realizacji – 1.05.2020 – 30.10.2020
 
Realizator – grupa nieformalna „Muzycy Karwik”
 
Kwota dofinansowania dotacji – 5 000,00 zł
 
Wkład finansowy własny – 250,00 zł
 
Wkład niefinansowy własny – 1 435,00 zł
 
Opis dotychczasowych działań:
 Projekt „Muzyczna wioska – poszerzamy horyzonty muzyczne” skierowany był do dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Karwika. Również miło było nam gościć wielu letników i turystów, którzy odwiedzili nasz region. Projekt miał na celu zainteresować, przede wszystkim ludzi młodych, nauką gry na różnych instrumentach w podstawowym zakresie. Podczas warsztatów dzieci i młodzież poznawały różne instrumenty, mogły je dotknąć, zobaczyć z bliska oraz spróbować swoich sił.  Co ciekawe w naszych „Muzycznych spotkaniach z instrumentami” chętniej uczestniczyły młodsze dzieci niż nastolatki. Podczas zajęć próbowały występów przed mikrofonem, oswajały tremę oraz uczyły się występów przed publicznością.  Dzięki dofinansowaniu w projekcie udało się wyposażyć Muzyków z Karwika w profesjonalny sprzęt nagłaśniający, który pomógł zorganizować znakomite Letnie Wieczory Muzyczne przy ognisku. Spotkania okazały się miejscem spotkań sąsiadów oraz turystów przebywających w Karwiku, co pozwoliło ludziom na wyjście z domów oraz przyjemne spędzanie wakacji. Rok 2020 to czas epidemii wirusa Sars-Cov2, który pogłębił izolację mieszkańców, dzięki czemu Muzyczne Spotkania przyciągnęły wielu gości oraz pozwoliły spędzać czas na świeżym powietrzu. Muzyczne Zakończenie Lata w Karwiku połączone z koncertem muzycznym było jednym z największych wydarzeń w Gminie Pisz. Zwieńczeniem projektu był Wieczór Czarnej Płyty z prezentacją muzyki lat 70-tych.  Projekt będzie kontynuowany, bo chcemy dalej upowszechniać dobrą muzykę, muzykę na żywo oraz prezentację różnych gatunków muzycznych. W środowisku wiejskim jakim jest społeczność Karwika, dostęp do kultury wyższej jest utrudniony jest to niezwykle ważne. Muzyka łagodzi obyczaje, uwrażliwia oraz łączy pokolenia. W Karwiku chcemy o to dbać i pielęgnować.
Numer wniosku: 12/RN/2020
 
TYTUŁ PROJEKTU – CUDZE CHWALICIE SWEGO NIE ZNACIE – EKOLOGIA.
 
Okres realizacji – 01.06.2020- do 31.10.2020
 
Realizator – Stowarzyszenie Pomocny Żagiel
 
Kwota dofinansowania – 3 000,00 zł
 
Wkład finansowy własny – 250,00 zł
 
Wkład niefinansowy własny – 3 210,00 zł
 
Opis dotychczasowych działań:
 Projekt polegał na  stworzeniu warsztatów i integracji mieszkańców poprzez tworzenie wspólnie biżuterii artystycznej z uzbieranych ziół i kwiatów. Uczestnikami projektu była grupa dorosłych i grupa dzieci. Dzięki projektowi mieszkańcy Białej Piskiej mogli  całe dnie spędzać na łąkach, zbierając kwiaty i zioła. Była to możliwość odcięcia się od ekranów komputerów i telefonów. Do działań zaprosiliśmy seniorów, dzięki którym, młodsi poznali tajniki i tajemnice z lat wcześniejszych. Mieszkańcy  pogłębili wiedzę z zakresu ziół, kwiatów pochodzących z mazurskich pól i łąk. Dzięki projektowi mieszkańcy mogli uczestniczyć  w warsztatach rękodzielniczych, samodzielnie uzbierać a następnie uwiecznić zebrane „skarby natury” w żywicy epoksydowej. Na terenach Mazur rosną rośliny o wyjątkowych właściwościach leczniczych, znane starszym ludziom, zielarzom, znachorom, wiedza o nich przekazywana niegdyś z pokolenia na pokolenie w postaci legend, przetrwała po dziś dzień w postaci leków i kremów. Projekt pozwolił uczestnikom uwiecznić „skarby natury” w ręcznie wykonanej w żywicy niepowtarzalnej biżuterii. Finał artystyczny projektu nastąpił podczas Dożynek Powiatowych w Białej Piskiej.
Numer wniosku: 2/RN/2020
 
Tytuł projektu  - Strefa aktywnego wypoczynku nad stawem w Białej Piskiej
 
Okres realizacji – 01.05.2020 r.  do 30.10.2020r
 
Realizator  – Grupa nieformalna „Zagraj z nami”
 
Kwota dofinansowania  – 4 890,00 zł
 
Wkład finansowy własny  – 499,95 zł
 
Wkład niefinansowy własny  – 2 250,00 zł
 
Opis dotychczasowych działań:
Celem projektu było stworzenie strefy aktywnego wypoczynku dla dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych z gminy Biała Piska. Poprzez wspólne działania został uporządkowany i zagospodarowany plac z przeznaczeniem na strefę rekreacji i wypoczynku, który obsiano trawą. Z palet wykonano stoliki i siedziska do wypoczynku, zakupiono dużą matę i figury szachowe, zasadzono wspólnie drzewka podczas akcji #SadziMY, czyli sadzenie drzewek w Drygałach. Na początku przedszkolaki rozegrały turniej warcabowy pt.: „Moja pierwsza GRA”. Odbyły się również drużynowe wyścigi pionków „biali vs. Czarni”. Odbyło się też otwarcie Strefy Aktywnego Wypoczynku w Białej Piskiej, podczas którego miał miejsce premierowy mecz szachowy, ognisko oraz koncert szantowy Daniela Szejda. Odbył się też I Letni turniej warcabowy - w Strefie Aktywnego Wypoczynku, gdzie stanęli gracze w kategorii wiekowej 7- 13 lat, którzy zostali nagrodzeni za swoje osiągnięci. Podsumowaniem projektu były warsztaty szachowe poprowadzone przez Grzegorza Dunaja, z udziałem Koła Szachowego ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Białej Piskiej. Figury i mata są udostępniane mieszkańcom  w okresie wakacyjnym.
Telefon:
Alina Kierod - prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży, koordynator "Działaj Lokalnie" - 510 211 940
Stanisław Kierod - koordynator FIO Warmia Mazury Lokalnie, organizator wypoczynku letniego i zimowego - 500 227 829

DANE ADRESOWE:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
     ul. Kolejowa 2B,
                    12-220 Ruciane Nida    
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
KRS: 0000235436
Regon: 280036529
NIP: 8491518666
nr konta: 73 9364 0000 2001 0005 1783 0001
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Wróć do spisu treści