"Ludzie muszą móc się wypowiedzieć" - SPDiM

SPDiM.pl
SPDiM.pl
tel: 510 211 940
tel: 500 227 829

facebook
SPDiM.pl
SPDiM.pl
e-mail: kierod@op.pl
e-mail: spdimrn@gmail.com
SPDiM.pl
Przejdź do treści
"Ludzie muszą móc się wypowiedzieć, inaczej tracą wiarę w demokrację" -


- to jedna z myśli przewodnich projektu „Polska – Ukraina - nowe spojrzenie, nowe cele, nowy ruch” dofinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach Programu WYMIAR WSCHODNI POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2015.

Jednym z głównych celów projektu jest wsparcie rodzącej się demokracji na Ukrainie poprzez nawiązanie współpracy Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży z młodzieżą z Ladana na Ukrainie. Uważamy, że nie da się budować zdrowych wspólnych relacji pomiędzy naszymi sąsiednimi krajami bez poznania wzajemnych stosunków, trudnej wspólnej historii oraz źródeł wspólnej tożsamości. Dlatego przeprowadziliśmy wspólnie z opiekunami grupy młodych uczestników projektu z Ladana szereg spotkań, warsztatów, szkoleń i konsultacji, podczas których rozważaliśmy to, jak wspierać budowanie ukraińskiej państwowości i jak się to ma do polskiej racji stanu.

Uczestnicy projektu, zarówno z Polski jak i z Ukrainy, wzięli udział w zajęciach i warsztatach prowadzonych przez: zawodowych trenerów, ludzi ze świata nauki i polityki. Nasze działania opierały się na wymianie, która stała się początkiem owocnej współpracy obu środowisk, tym bardziej, że w trakcie projektu pojawiły się pomysły na wspólne dalsze działania organizacji uczestników w Polsce i na Ukrainie oraz w naszych regionach. Projektowanie wspólnych działań nie miałoby sensu, jeśli nie mieliby się nimi później zająć kompetentni liderzy swoich środowisk. Z tego powodu na każdym etapie projektu obszernie poruszaliśmy temat umiejętności komunikacyjnych, kompetencji liderskich a także sposobów zarządzania ludźmi w organizacjach.
SPDiM.pl
Telefon:
Alina Kierod - prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży, koordynator "Działaj Lokalnie" - 510 211 940
Stanisław Kierod - koordynator FIO Warmia Mazury Lokalnie, organizator wypoczynku letniego i zimowego - 500 227 829

DANE ADRESOWE:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
     ul. Kolejowa 2B,
                    12-220 Ruciane Nida    
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
KRS: 0000235436
Regon: 280036529
NIP: 8491518666
nr konta: 73 9364 0000 2001 0005 1783 0001
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Wróć do spisu treści