Pajacykowa Sieć Pomocowa - SPDiM

SPDiM.pl
SPDiM.pl
tel: 510 211 940
tel: 500 227 829

facebook
SPDiM.pl
SPDiM.pl
e-mail: kierod@op.pl
e-mail: spdimrn@gmail.com
SPDiM.pl
Przejdź do treści
SPDiM.pl
SPDiM.pl
STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY PARTNEREM
POLSKIEJ AKCJI HUMANITARNEJ
PAJACYKOWA SIEĆ POMOCOWA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020.


 Już od czterech lat, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z siedzibą w Rucianem- Nidzie, jako operator lokalny, prowadzi z ramienia Polskiej Akcji Humanitarnej Program Pajacyk. Celem Programu jest rozwijanie systemu docierania z pomocą do beneficjentów w zakresie dożywiania dzieci, poprzez rekonesans sytuacji lokalnej, wyszukiwanie instytucji, do których uczęszczają potrzebujące pomocy żywnościowej dzieci oraz finansowanie posiłków w tychże instytucjach. Działania podejmowane są w ramach Programu „Pajacykowa Sieć Pomocowa” adresowane są dzieci i młodzież w wieku od 6 do 15 lat, które z różnych przyczyn nie są wspierane przez Ośrodki Pomocy Społecznej lub innymi programami dożywiania, a takiego wsparcia potrzebują. Program realizowany jest za pośrednictwem szkół i świetlic, którym przekazywane są środki finansowe na dożywianie. W roku szkolnym 2019/2020 Programem Pajacyka, ze strony Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży, zostało objętych 7 szkół z terenu powiatu piskiego i mrągowskiego. Są to następujące szkoły: Szkoła Podstawowa nr. 2 Ruciane- Nida, Szkoła Podstawowa w Ukcie, Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Michała Kajki w Dąbrówce, Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Liskach, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Okartowie, Szkoła Podstawowa w Jeżach, Szkoła Podstawowa w Korzuchach. Dożywianiem zostało objętych razem 75 dzieci na ogólną kwotę 60 028, 60 zł. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z przyjemnością angażuje się w działania pomocowe, poszukuje sponsorów, ludzi dobrej woli, dla których dobro najmłodszych mieszkańców naszego powiatu jest ważne. Naszym marzeniem jest zwiększenie puli środków na dożywianie dzieci i młodzieży w następnych latach. Dlatego zwracamy się z ogromna prośbą o wspieranie naszych działań i przekazywanie swojego 1% na rzecz pomagania KRS: 0000235436. Pragniemy podkreślić, iż dzięki Programowi Pajacyk, poprzez finansowanie posiłków, przyczynimy się wspólnie do zmniejszenie stopnia wykluczenia społecznego oraz poprawy zdrowia i potencjału intelektualnego dzieci i młodzieży. Zaś Polskiej Akcji Humanitarnej, bardzo serdecznie dziękujemy za wsparcie i dotychczasową współpracę.
Telefon:
Alina Kierod - prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży, koordynator "Działaj Lokalnie" - 510 211 940
Stanisław Kierod - koordynator FIO Warmia Mazury Lokalnie, organizator wypoczynku letniego i zimowego - 500 227 829

DANE ADRESOWE:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
     ul. Kolejowa 2B,
                    12-220 Ruciane Nida    
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
KRS: 0000235436
Regon: 280036529
NIP: 8491518666
nr konta: 73 9364 0000 2001 0005 1783 0001
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Wróć do spisu treści