Konferencja "Dla Dobra Wspólnego" - SPDiM

SPDiM.pl
SPDiM.pl
tel: 510 211 940
tel: 500 227 829

facebook
SPDiM.pl
SPDiM.pl
e-mail: kierod@op.pl
e-mail: spdimrn@gmail.com
SPDiM.pl
Przejdź do treści


KONFERENCJA „DLA DOBRA WSPÓLNEGO” - KSIĘGOWOŚĆ W NGO-SACH NIE MUSI BYĆ STRASZNA.


 
      21-22 lutego 2020 r. w Hotelu Nidzkim w Rucianem- Nidzie, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży/Ośrodek Działaj Lokalnie i Lokalny Ośrodek „Warmia Mazury Lokalnie”, przeprowadziło Konferencja „DLA DOBRA WSPÓLNEGO”. Celem konferencji było podniesienie kompetencji kadr organizacji pozarządowych w zakresie szeroko rozumianego zarządzania organizacją i jej finansami. Ponad 50 przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu piskiego, mrągowskiego i giżyckiego wysłuchało wystąpień ekspertów. Konferencję w imieniu zarządu Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży otworzyła Alina Kierod, prezes Stowarzyszenia. W swoim wystąpieniu podkreśliła znaczenie NGO-osów w rozwoju lokalnym. Konferencję zaszczycili swoją obecnością Przewodnicząca Rady Powiatu Piskiego Irena Jatkowska,  Etatowy Członek Zarządu Powiatu w Piszu Waldemar Jan Brenda,  Burmistrz Białej Piskiej Beata Sokołowska, Sekretarz MiG Ruciane- Nida Danuta Kowalewska, Kierownik Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkól i Przedszkoli w Rucianem-Nidzie Mariusz Gbur. W części merytorycznej, w zakresie finansów, konferencję poprowadziła Katarzyna Adamska-Dutkiewicz – Wiceprezes Zarządu i Główna Księgowa Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Warszawie. Szczególnie omówione zostały moduły: jak powinna wyglądać polityka rachunkowości, najważniejsze informacje o rocznym sprawozdaniu finansowym organizacji pozarządowych, rodzaje kosztów, co to są dokumenty księgowe, jak się je opisuje i przechowuje, księgowość w programach komputerowych. Konferencję wpierali certyfikowani Doradcy Lokalni Fimango, Paweł Feliks Wilk z Ełckiego Stowarzyszenia Aktywnych STOPA w Ełku, który  omówił zagadnienia dotyczące zakładania i prowadzenia Kół Gospodyń Wiejskich oraz Stach Kierod ze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży w Rucianem- Nidzie z wystąpieniem, jak napisać dobry projekt. Uczestnicy Konferencji poznali też przykłady dobrych praktyk działalności pozarządowej w ramach prezentacji „Wspólne Podwórko- Orzyskie Zadziałaj Lokalnie”, „Zadziałaj Lokalnie w gminie Ruciane- Nida”, „Zadziałaj Lokalnie w gminie Pisz”, „Zadziałaj Lokalnie w gminie Biała Piska”, którą poprowadziła Ewa Stankiewicz - trenerka, ekonomistka, animatorka lokalna, doradczyni NGO, edukatorka i moderatorka na terenie gminy Orzysz w Programie „Działaj Lokalnie”.  Drugi dniu Konferencji przebiegał pod hasłem: jak napisać dobry projekt FIO „Warmia Mazury Lokalnie IV”. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym na Konferencję, a szczególnie Pani Monice Ryży, Pani Monice Dauksz oraz Pani Grażynie Zawalich z Białej Piskiej za wspaniałe zaprezentowanie zrealizowanych projektów z Programu „Działaj Lokalnie”.
Telefon:
Alina Kierod - prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży, koordynator "Działaj Lokalnie" - 510 211 940
Stanisław Kierod - koordynator FIO Warmia Mazury Lokalnie, organizator wypoczynku letniego i zimowego - 500 227 829

DANE ADRESOWE:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
     ul. Kolejowa 2B,
                    12-220 Ruciane Nida    
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
KRS: 0000235436
Regon: 280036529
NIP: 8491518666
nr konta: 73 9364 0000 2001 0005 1783 0001
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Wróć do spisu treści