Zaproszenie na szkolenie KGW - SPDiM

SPDiM.pl
SPDiM.pl
tel: 510 211 940
tel: 500 227 829

facebook
SPDiM.pl
SPDiM.pl
e-mail: kierod@op.pl
e-mail: spdimrn@gmail.com
SPDiM.pl
Przejdź do treści
UWAGA KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH.
ZAPROSZAMY NA SZKOLENIE.
 

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego FIMANGO oraz Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży mają przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie dla Kół Gospodyń Wiejskich, które odbędzie się w dniach 2-3 października 2020 r. (piątek- sobota) w Rucianem- Nidzie, w Hotelu Nidzkim, ul. Nadbrzeżna 1.
 
Moduły szkoleniowe:
 
1. Zakładanie KGW i rejestracja w ARiMR.
 
2. Zasady prowadzenia księgowości w KGW: zasady rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości; zasady klasyfikacji przychodów z działalności statutowej oraz kosztów realizacji zadań statutowych; koszty administracyjne, pozostałe koszty i przychody; ustalenie i rozliczanie wyniku finansowego; (cele statutowe, podatki, kasa fiskalna).
 
3. Skąd pozyskiwać środki na działalność organizacji?
 
4. Jak pracować na rzecz Dobra Wspólnego, a nie na problemach?
 
Udział w szkoleniu jest nieodpłatny. Zapewniamy pełne wyżywienie oraz nocleg. Dojazd na własny koszt.
 
Zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy telefonicznie: tel. 510 211 940, 500 227 829 lub w biurze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży, Ruciane- Nida, ul. Kolejowa 2B.
 
"Szkolenie jest realizowane dzięki wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności"SPDiM.pl
SPDiM.pl
Telefon:
Alina Kierod - prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży, koordynator "Działaj Lokalnie" - 510 211 940
Stanisław Kierod - koordynator FIO Warmia Mazury Lokalnie, organizator wypoczynku letniego i zimowego - 500 227 829

DANE ADRESOWE:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
     ul. Kolejowa 2B,
                    12-220 Ruciane Nida    
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
KRS: 0000235436
Regon: 280036529
NIP: 8491518666
nr konta: 73 9364 0000 2001 0005 1783 0001
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Wróć do spisu treści