Zaproszenie do Akademi Legislacji - SPDiM

SPDiM.pl
SPDiM.pl
tel: 510 211 940
tel: 500 227 829

facebook
SPDiM.pl
SPDiM.pl
e-mail: kierod@op.pl
e-mail: spdimrn@gmail.com
SPDiM.pl
Przejdź do treści
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Zaproszenie.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z siedzibą w Rucianem- Nidzie serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe, z terenu województwa warmińsko- mazurskiego, do udziału w Projekcie „Akademia Legislacji  i Procesu Stanowienia Prawa – czyli szkolenia eksperckie dla przedstawicieli NGO’s oraz Partnerów Społecznych w woj. lubelskim, podlaskim oraz warmińsko-mazurskim” -  Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w ramach POWR.02.16.00-IP.06-00-006/16.

Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji eksperckich w zakresie niezbędnym do prawidłowego  zarządzania organizacjami pozarządowymi w obszarze: pozyskiwania dotacji, prawa pracy, ekonomii z elementami polityki przemysłowej, ekonomii przedsiębiorstwa, analizy finansowej. Szkolenia będą się odbywały weekendami (lub na życzenie Uczestników w dni robocze w godzinach ustalonych wspólnie podczas zjazdu).  Planowanych jest  5 zjazdów po 15 godzin szkoleniowych (razem 75 godzin). Zjazdy szkoleniowe odbywają się Rucianem- Nidzie w Hotelu Nidzkim , ul. Nadbrzeżna 1: http://www.hotelnidzki.pl, . Pierwszy zjazd: 29-30 marzec 2019. Zainteresowane osoby proszę o kontakt: Alina Kierod, tel. 510211940, kierod@op.pl.

Jeszcze raz zapraszam serdecznie. Pozdrawiam. Alina Kierod.
Telefon:
Alina Kierod - prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży, koordynator "Działaj Lokalnie" - 510 211 940
Stanisław Kierod - koordynator FIO Warmia Mazury Lokalnie, organizator wypoczynku letniego i zimowego - 500 227 829

DANE ADRESOWE:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
     ul. Kolejowa 2B,
                    12-220 Ruciane Nida    
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
KRS: 0000235436
Regon: 280036529
NIP: 8491518666
nr konta: 73 9364 0000 2001 0005 1783 0001
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Wróć do spisu treści