Familijne lowe - SPDiM

SPDiM.pl
SPDiM.pl
tel: 510 211 940
tel: 500 227 829

facebook
SPDiM.pl
SPDiM.pl
e-mail: kierod@op.pl
e-mail: spdimrn@gmail.com
SPDiM.pl
Przejdź do treści
 
     


„FAMILIJNE LOWE”, CZYLI LOKALNY OŚRODEK WIEDZY I EDUKACJI W GMINIE RUCIANE- NIDA.

 
Miło nam poinformować, iż w gminie Ruciane- Nida powstaje Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w ramach projektu „Familijne LOWE”. Będą kursy, warsztaty i szkolenia.
 
Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji - „Familijne LOWE” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest to innowacyjny projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej, który będzie wykorzystywał potencjał Zespołu Szkół Samorządowych im. A. Osieckiej w Rucianem- Nidzie, jako miejsca do kształcenia, inspiracji i integracji osób dorosłych. Na ten cel gmina otrzymała grant w wysokości 250 000,00 zł.
 
Wniosek Gminy Ruciane- Nida zdobył piąte miejsce na liście rankingowej, spośród 20 wyłonionych projektów w całej Polsce. Autorem Projektu jest pani Alina Kierod- Prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży oraz Pan Mariusz Gbur - Kierownik Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkól i Przedszkoli w Rucianem-Nidzie. Założeniem projektu jest aktywizacja dorosłych i społeczności lokalnych na rzecz rozwoju umiejętności stanowiących podstawę dla uczenia się przez całe życie, minimum 220 mieszkańców gminy Ruciane- Nida. Partnerem strategicznym gminnego projektu jest Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży oraz Dom Kultury w Rucianem- Nidzie.
 
W ramach projektu „Familijne LOWE”, który będzie realizowany do sierpnia 2021r, odbędą się następujące działania:  
 
1. Warsztaty z komunikacji interpersonalnej: „Jak radzić sobie w sytuacjach trudnych sytuacjach i jak rozwiązywać konflikty” (3 grupy, 30 osób, 45 godz.),
2. Zajęcia/warsztaty „Rękodzieło kluczem do kreatywności”(3 grupy, 30 osób, 72 godz.),
3. Zajęcia o charakterze warsztatowym „Rozwijamy kompetencje rodzicielskie i opiekuńcze” (3 grupy, 30 osób,75 godz.),
4. „Zajęcia językowe drogą do sukcesu” (20 osób, 80 godz.),
5. Warsztaty teatralne „Od widza do aktora” (w tym 3 wyjazdy 1-dniowe, 60 uczestników, 80 godz.),
6.  Akademia ,,świ@t cyfrowy bliżej nas” (20 osób, 192 godz.),
7. „Turystycznie i sportowo- bądź aktywny” ( zajęcia sportowe: 40 osób, 144 godz., 2 wyjazdy w miesiącu na basen dla 20 osób, 4 2-dniowe wyjazdy studyjne),
8. „Wolontariat międzypokoleniowy, czyli szansa na własną aktywność” (20 osób, 60 godz.),
9. „Praktyczne kursy” ”-w zakresie zdrowego żywienia, kulinarne, ogrodnicze, zielarskie- spotkania z dietetykiem, diabetykiem, psychologiem, kurs samodzielnego dokonywania wyboru roślin, ziół i kwiatów oraz ich zastosowania w celach zdrowotnych, kosmetycznych i leczniczych (40 osób, 48 godz.).

 
Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.

 Projekt realizowany jest na podstawie Umowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej w związku z realizacją projektu „Familijne LOWE” nr umowy  UDA-POWR.02.14.00-00-1008/19-00 z dnia 27.09.2019 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,  Oś priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Telefon:
Alina Kierod - prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży, koordynator "Działaj Lokalnie" - 510 211 940
Stanisław Kierod - koordynator FIO Warmia Mazury Lokalnie, organizator wypoczynku letniego i zimowego - 500 227 829

DANE ADRESOWE:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
     ul. Kolejowa 2B,
                    12-220 Ruciane Nida    
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
KRS: 0000235436
Regon: 280036529
NIP: 8491518666
nr konta: 73 9364 0000 2001 0005 1783 0001
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Wróć do spisu treści