Akademia Legislacji - SPDiM

SPDiM.pl
SPDiM.pl
tel: 510 211 940
tel: 500 227 829

facebook
SPDiM.pl
SPDiM.pl
e-mail: kierod@op.pl
e-mail: spdimrn@gmail.com
SPDiM.pl
Przejdź do treści
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl


„Akademia Legislacji  i Procesu Stanowienia Prawa – czyli szkolenia eksperckie dla przedstawicieli NGO’s oraz Partnerów Społecznych w woj. warmińsko-mazurskim”.

 STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenia dla stowarzyszeń, klubów,  fundacji oraz partnerów społecznych z terenu województwa warmińsko- mazurskiego, które zostaną przeprowadzone w ramach Akademii Legislacji  i Procesu Stanowienia Prawa. Szkolenia  mają na celu usystematyzowanie i wzbogacenie wiedzy, a tym samym zwiększenie kompetencji eksperckich 140 uczestników szkoleń w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa.
 
Szkolenia będą odbywały się w systemie  dwudniowym w Hotel Nidzkim w Rucianem- Nidzie.. Organizator zapewnia uczestnikom noclegi i wyżywienie.

Terminy szkoleń w miesiącu maju i czerwcu 2018 r.:

1. 23.05. – 24.-05.2018
2. 08.06.- 09.06.2018
3. 12.06. – 13.06.2018

Po przewie wakacyjnej zostaną ogłoszone terminy na miesiąc wrzesień – grudzień 2018. Terminy szkoleń na rok 2019 i 2020 będą ogłaszane sukcesywnie, zgodnie z potrzebami uczestników.

W RAMACH PROJEKTU ZORGANIZOWANE ZOSTANĄ SZKOLENIA EKSPERCKIE w obszarze: prawa gospodarczego, ekonomii z elementami polityki przemysłowej, prawa pracy, ekonomii przedsiębiorstwa, analizy finansowej.  Uczestnicy projektu poznają ogólne ramy systemu prawnego, mechanizmy udziału w procesie stanowienia prawa na różnych szczeblach, finansowe skutki stanowienia prawa, procedury stanowienia prawa oraz nauczą się stosować narzędzia stanowienia prawa, korzystać z narzędzi i portali internetowych, np. umieć znaleźć obowiązujący akt prawny oraz projekty aktów prawnych dotyczących interesów organizacji.
 
Szkolenie trwa dwa dni, uczestnicy mają zapewniony nocleg, wyżywienie i materiały szkoleniowe, we własnym zakresie pokrywają dojazd.
 
link do strony projektu http://podlaskidialog.pl/,

REKRUTACJA:

Wymagane dokumenty składane na etapie rekrutacji to:
 2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
3. Oświadczenie Uczestnika projektu
4. Zaświadczenie z organizacji partnera społecznego lub NGO potwierdzające bycie członkiem, osobą zatrudnioną na umowę o pracę, umowę cywilnoprawną lub wolontariuszem pracującym na rzecz NGO i partnerów społecznych.

Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w ramach POWR.02.16.00-IP.06-00-006/16.
SPDiM.pl
Telefon:
Alina Kierod - prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży, koordynator "Działaj Lokalnie" - 510 211 940
Stanisław Kierod - koordynator FIO Warmia Mazury Lokalnie, organizator wypoczynku letniego i zimowego - 500 227 829

DANE ADRESOWE:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
     ul. Kolejowa 2B,
                    12-220 Ruciane Nida    
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
KRS: 0000235436
Regon: 280036529
NIP: 8491518666
nr konta: 73 9364 0000 2001 0005 1783 0001
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Wróć do spisu treści